Mateřská škola Bohumilice

Oficiální internetové stránky

RSS 2.0

Velká dopravní hra

Letošní duben se opravdu vydařil, sluníčko a teplo jako v létě nám dovolilo vyjet na kolech a odrážedlech dříve, než v loňském roce. Nejprve jsme si však ve školce vyprávěli o dopravě, naučili se bezpečně chovat na silnici pěšky i na kole. Ve středu 25.4. jsme si vyzkoušeli nejen svoje vědomosti, ale také zručnost a obratnost a bezpečnou jízdu při dopravní hře, kterou pro nás připravili naše paní učitelky. Méně i více náročné úkoly zvládly všechny děti, takže odměna v podobě dopravního pexesa, diplomů a trochu sladkostí všechny potěšila. Příští týden se těšíme na návštěvu skutečného policisty , který za námi do školky zavítá a  kterému své znalosti jistě rádi předvedeme.

« 1 z 3 »

Ekologie duben

Za bludným kořenem

Vodní breberky

Tentokrát se děti účastnily výpravy do přírody, kde poznávaly různé vodní zdroje a plochy v našem okolí. Lovili jsme vodní živočichy, které jsme pozorovaly a poznávali. Děti měly několik úkolů v areálu naší zahrady, kde ve skupinkách vytvářely chrostiky, zazpívaly si píseň „Hoklka modrooká“

a pojmenovaly vodní živočichy z obrázků schovaných po zahradě. Následovala velká výprava okolo Bohumilic. Na závěr jsme si nachytaly ryby hrou „Rybičky rybáři jedou“ a žabka nám poradila další správnou cestu v našem bludném kalendáři.

Recyklohraní v dubnu

Recyklohraní

V jednom z dubnových týdnů jsme plnili dva z dalších úkolů v projektu recyklohraní.

Pohádka o Budulínkovi aneb chytře na obaly

První pohádku jsme si přiblížili dramatizací operky od Svěráka a Uhlíře Budulínek. Byla to veliká legrace, zvlášť liščí role se vyvedla. Po té jsme si hráli na obchod a na nakupování hrášku a jiných luštěnin, poznávali luštěniny podle hmatu. Děti si uvědomily roli obalů, se kterými se setkávají – v čem jsou potraviny zabaleny a do jakých tašek nakupují. Nechyběla ani hra na lišku a Budulínka nebo lišcí mazurka.

Pohádka O Červené Karkulce aneb potraviny jíme a nevyhodíme

Druhá pohádka o Karkulce byla neméně veselá. Připomněla nám ji báseň o třech vlcích, které Karkulka napravila, a  také samostatná dramatizace předškolních dětí. Společně jsme si povídali o tom, jak jsou potraviny důležité pro život a jak s nimi neplýtvat. Ze změklých banánů jsme si upekli bábovku. Po té jsme si rozdělili ovoce a zeleninu podle toho jak se dá zpracovat či uchovat /zavařit, usušit, moštovat…./ Zahráli jsme si na kompot a na bábovku. Nakonec jsme si upečenou bábovku společně snědli.

Předškoláci ve škole

10. dubna jsme se vydali autobusem do nedaleké Čkyně, abychom si prohlédli školu , kam půjdeme již za týden k zápisu. Naši bývalí kamarádi ze školky ( dnes už „velcí „školáci) i naši sourozenci nás už netrpělivě vyhlíželi. Přivítala nás paní zástupkyně ředitele a také paní učitelka první třídy, kam jsme zavítali nejdříve. Vyučovací hodina velmi rychle utekla, sotva jsme si vyzkoušeli hry a úkoly na interaktivní tabuli, zazpívali písničky, zahráli pohádku, už tu byla přestávka. Paní učitelka byla překvapená, kolik už umíme písmenek, jak dobře slyšíme hlásky ve slovech a jak je počítání pro nás hračka. Odnášeli jsme si první domácí úkoly, aby i naši rodiče věděli, jak dobře jsme si ve škole vedli. Nezapomněli jsme se podívat i do ostatních tříd a pozdravit kamarády druháky, třeťáky i čtvrťáky, prohlédli jsme si družinu i školní jídelnu. Tam jsme si vyzkoušeli, jak budeme používat čipy a posilnili jsme se svačinkou. Přišel čas se se školou rozloučit.

Paní učitelky pro nás připravili náročnou trasu zpět. Chtěli jsme zkusit, jak chodili naše prababičky a pradědečkové do školy a ze školy pěšky ze svých vesniček, kde žili. Vyzbrojili jsme se dalekohledy, abychom si cestu zpříjemnili pozorováním přírody a ptáků. Sluníčko krásně hřálo a tak jsme dvoukilometrovou trasu hravě zvládli a dorazili do naší školky právě včas – na dobrý oběd.

 

 

Ekologie březen

Trávníčkový děda Vševěda

  • březnový díl ekologického projektu „Za bludným kořenem“.

Společně s dětmi z příběhu jsme se ocitli v zahradě smutného děda Vševěda, kterému jsme se snažili pomoci. Každý chtěl poradit a jemu na hlavě ani na zahrádce nic nerostlo. Proto jsme vyseli semínka růrné velikosti a druhu do čtyř skleněných nádob. Seznámili jsme se s podmínkami, které jsou pro rostliny prospěšné a umístili jsme je na vhodné místo. Nyní se o ně staráme, aby nám vyrostly.

Ve druhé části jsme se společně s Moranou, kterou si děti vyrobily ráno, přesunuli ven k řece, kde jsme podle tradic vyprovodili zimu (Moranu) a hodili jí do řeky. Rozloučili jsme se s ní písničkami o jaru. Děd Vševěd nám poděkoval za naši pomoc a ukázal nám další správnou cestu k domovu. Tam na nás v dubnu čeká další dobrodružství.

Za pár dní jsme ještě také otevřeli naším stříbrným klíčem školní zahradu.

Velikonoční tvoření 2018

Letos jsme dlouho a netrpělivě vyhlíželi jaro, už už to vypadalo na bílé a mrazivé Velikonoce. Nakonec jsme se dočkali, jara, sluníčka i předvelikonočních příprav. Ve středu 28.3. se naše školka otevřela opět pro maminky, tatínky, babičky, dědečky  a všechny, kdo měli čas a chuť prohlédnout si naši jarní výzdobu a společně s námi dětmi vytvořit pěkný výrobek. Letos jsme vyráběli veliké vajíčko z balónků a vlny namočené ve škrobu. Až vlna zaschne a balónek praskne, zůstane krásná jarní ozdoba. Z naplněné punčochy a traviny jsme si odnášeli „trávníčka“,  kterého  budeme doma pilně zalévat, aby mu brzy narostly vlasy. A co nás nejvíce těší? Že jsme si tu dnešní odpolední školku užili s těmi, koho máme nejraději a darovat jim naše velikonoční přáníčka. A teď už hurá na hrkání a koledu.

Druhé jarní setkání ve Freyungu

Naše druhé pohádkové setkání ve Freyungu jsme zahájili společným pozdravením a hrou s obrázky domácích zvířátek. Jako dáreček jsme přivezli kuřátko z buničiny – takový malý pozdrav jara. Paní učitelky přečetly pohádku O veliké řepě – česky i německy a pak si děti vzaly zvířecí čepičky a převleky a pohádku jsme si společně zahráli. Byla to veliká legrace zvláště na konci, kdy všichni účastníci řepu společně vytáhli a spadli na jednu velikou hromadu. Jako vždy následovala společná svačina a hry dětí ve třídách. Příště nás čeká výlet do základní školy ve Čkyni a samozřejmě také pohádka.

Pozvánka

POZVÁNKA

Zveme všechny rodiče na

velikonoční tvoření 2018

společně s kolektivem a dětmi MŠ Bohumilice

kdy: středa 28.3. od 14.30- 16.00 hod. v budově MŠ

Dravci mezi dětmi – 1.3.2018

Dnes k nám zavítal pan sokolník se svými dravci. Děti byly velmi nadšené živými ptáky. Viděli jsme tři sovy a jednoho orla. Dozvěděli jsme se mnoho o životě těchto ptáků a také o jejich výcviku. Nejvíce se nám líbila sovička jménem Matýsek, která měla velmi hebké peří. Orla Bohouše se děti nejdříve trošičku bály, ale záhy zjistily, že je dobře cvičený a že není nebezpečný. Výra Kubu si měly možnost osobně podržet a nakrmit i paní učitelky a odvážnější malí diváci si ho také pohladili.

EVV v únoru – ptáčci v zimě

Ekologický projekt:

Za bludným kořenem- Kamarádi v nouzi (ptáci v zimě)

Dnes jsme prožili den plný záchrany a pomáhání ptáčkům v nouzi. Víme, že to nemají v zimě ani trochu jednoduché.Je ještě mnoho zajímavostí, které o ptácích neznáme. Povídali jsme si o potravě, kterou do krmítka můžeme dát, aniž bychom ptáčkům ublížili. Zopakovali jsme si poznatky o ptácích stěhovavých i přezimujících u nás a zahráli jsme si mnoho her. Třeba tu na datla a ozvěnu (opakování ťukání na dřívka), na hádanku s flétnou (kukaččí kukání), a také jsme si zazpívali píseň „Bude zima, bude mráz“. Vytvořili jsme si ptáčka pomocí namotávání vlny na vystřiženou šablonu a také strom uprostřed zimy. Nezapoměli jsme vytvožit na obrázek krmítko a naplnit jej zrníčky. Na naší zahradě jsme doplnily zrní i do opravdových krmítek a popřáli ptáčkům dobrou chuť. Jen doufáme, že také i vy doma ptáčkům pomáháte jako my v naší školce.