Mateřská škola Bohumilice

Oficiální internetové stránky

RSS 2.0

Vánoční tvořivé dopoledne

Ve školce si utváříme vánoční atmosféru, lakujeme nehty, navlékáme korálkové náramky, vyrábíme lodičky z ořechových skořápek a lijeme vosk (náhražka olova). Přibližujeme se tradicím za poslechu vánočních koled a tvoříme si malé radosti pod vánoční stromečky…

PF: 2021

Šťastné a veselé Vánoce, mnoho zdraví v roce 2021

přeje kolektiv MŠ Bohumilice

U krmelce

Jako každý rok před Vánocemi jsme se vydali nadělovat zvířátkům a to ke krmelci v nedalekém lese. Děti přinesly spoustu dobrot, které u krmelce zvířátkům nasypaly. Zazpívali jsme si koledy a popřáli zvířátkům vše dobré do nového roku.

Děti se dočkaly Ježíška…

Třetí adventní týden jsme se konečně dočkali Ježíška. Letos byl opravdu bohatý. Pod stromečkem jsme našli spoustu stavebnic a her, auta i kočárky, kuchyňku do malé třídy………..Děkujeme Ježíšku!

« z 2 »

Jak jsme pekli vánočky.

Druhý adventní týden nám přinesl vánoční stromeček, rozezněl vánoční koledy a provoněl školku čerstvě upečenými vánočkami. Malí i větší pekaři a pekařky v obou třídách s pomocí p. učitelek zadělali těsto, zpracovali, zaplétali. S upečením pomohla paní kuchařka. A protože se vánočky opravdu povedly, druhý den jsme si na nich všichni pochutnali. Mňam, to byla dobrota……..

Adventní čas

První mrazík zahalil zahradu do bílého závoje a děti v mateřské škole rozsvítily první svíčku na adventním věnci. V dětském světě začíná nejkrásnější čas v roce – čekání na Ježíška…..

První týden vyrostlo před školkou peklo a protože o čertovské tanečky nebylo nouze, čekání na mikulášskou nadílku rychle ubíhalo. A i letos jsme se dočkali nejen Mikuláše a čerta, ale také anděla s jeho knihou hříšníků….tak kdopak letos nejvíce zlobil?……společně jsme si zazpívali a zatancovali pekelné tanečky. Snad i proto jsme si mikulášskou nadílku zasloužili všichni.

https://youtu.be/uAxOZLoqq5M

Na svatého Martina tvoří celá rodina

V den, kdy slaví Martinové svůj svátek, jsme se rozhodli, že si jej s dětmi pořádně užijeme. Dopoledne jsme zadělali těsto a upekli svatomartinské rohlíčky. Voňavý dáreček i s receptem jsme připravili pro rodiče .

Před školkou jsme přichystali výstavu stromových skřítků, které děti se svými rodiči vyrobili.

Odpoledne měli rodiče možnost zúčastnit se se svými dětmi malého svatomartinského tvoření ve venkovním areálu školy. Za dodržení všech hygienických opatření si společně namalovali skleněný zvoneček a vyzdobili lucerničku, vyrobenou z kartonu od mléka. To vše i s rohlíčky si odnesli to odpoledne domů.

Jsme rádi, že se nám podařilo uspořádat takovouto akci v tomto nelehkém období, věříme, že si to všichni užili.

Akce proběhla v rámci projektu Šablony II. v MŠ Bohumilice- osvětová setkávání s rodiči

« z 2 »

Cesta javorového skřítka- podzim

Náš celoroční projekt ekologické výchovy pokračoval 2. a 3. setkáním s javorovým skřítkem. Vypravili jsme se na dlouhou vycházku, abychom nasbírali podzimní plody pro zvířátka, Den stromu jsme si připomněli při výsadbě nového dubu a na zahradě jsme pomohli javorovému skřítku vyhnat společně dva “ smeťáky“, kteří rozházeli pod javorem spoustu odpadků. Roztřídit a uklidit je byla pro nás hračka. Některé odpadky jsme zakopali do země, abychom si na jaře ukázali, jak si zem poradí s bioodpadem a naopak neporadí s plasty a ostatním odpadem, který do přírody nepatří.

Uzavření MŠ

Vážení rodiče

v období podzimních prázdnin bude po 4 dny uzavřen provoz MŠ Bohumilice. V tomto období bude v budově proveden úklid a desinfekce prostor. Dne 2.11. bude provoz opět zahájen v neomezeném rozsahu. Děkujeme velmi všem rodičům za vstřícnost a pochopení a za dodržování všech zvýšených hygienických opatření v areálu školy. Dana Šmídová, ředitelka MŠ

Projektový den- Práce s kovem

V pondělí 19. října se děti seznámily s výrobou magnetických upomínkových placek. Svépomocí si nakreslily obrázek s podzimní tématikou, z níž si vytvořily magnetickou placku. S radostí si je odnášely domů.

Projektový den byl podpořen z projektu Šablony II. MŠ Bohumilice.