Mateřská škola Bohumilice

Oficiální internetové stránky

RSS 2.0

Pohádka o řepě

Cesta javorového skřítka

V novém školním roce jsme odstartovali naše zájmové projekty. Jedním z nich je i Cesta javorového skřítka – projekt environmentální výchovy, kde se budou děti po celý rok seznamovat s okolní živou i neživou přírodou, chránit ji a pečovat o ni. První cesta javorového skřítka vedla děti do lesa, kde poznávaly stromy a keře a sbíraly známé plody. V mateřské škole jsme si získané vědomosti ověřili při tvorbě ekologického koutku v zimní zahradě

Co to bzučí v úle

Předprázdninový čas jsme si v naší školce zpestřili návštěvou pana Hladíka, který k nám zavítal s krásným hudebně- pohybovým projektem „Co to bzučí v úle“. Pomocí netradičních hudebních nástrojů, zvuků a doprovodnému příběhu jsme zažili, vyprávění o životě včel. Děti měly možnost si vyzkoušet hru na všemožné hudební nástroje, okusit sílu sounáležitosti s přírodou, kamarádství a učily se naslouchat zvukům, hlasu a melodii, kterou nám všechny nástroje vyprávěly.

Poděkování

Děkujeme všem rodičům za milé dárečky a krásné květiny, děkujeme všem návštěvníkům naší slavnosti za potlesk, úsměvy a slova chvály, protože právě ty jsou pro nás největší odměnou a velkou motivací do radostné práce s dětmi v příštích letech. Přejeme všem krásné prázdniny a bezstarostné léto. Kolektiv mateřské školy Bohumilice

Slavnostní vystoupení dětí a šerpování předškoláků- červen 2020

Školní rok se chýlí ke konci. Jsme moc rádi, že jsme stihli připravit pro naše rodiče, příbuzné a přátele školy slavnostní odpoledne plné písniček, tanečků a básniček z “ Letní louky“. Paní učitelka Zuzka pro nás přichystala žlutá trika s motýly. S krovky na zádech jsme se rázem proměnili na berušky, motýly a broučky. Vystoupení ještě obohatila výstava vytvořená z červnových prací a výkresů pod stejnojmenným názvem „Louka“. Celá slavnost probíhala před školkou a tak jsme bedlivě hlídali sluníčko a mraky, aby i slavnostní závěrečný tanec předškoláků nebyl narušen dešťovými kapkami. Povedlo se, takže i závěrečnou písničku předškoláčků, loučení s mladšími kamarády, dárečky a šerpování za doprovodu písně Loučení Jiřího Koběrského nezkropil déšť, ale slzy štěstí a dojetí všech přítomných. Balónky letící k nebi s jmény našich letošních oslavenců letěli pomyslně do světa a udělali tečku za nádherným odpolednem.

závěrečné vystoupení předškoláků

závěrečná hodina angličtiny 2020

Dnes jsme měli poslední hodinu angličtiny netradičně na zahradě. Rozloučili jsme se písničkou a zamáváním – goodbye teacher Lucko.

Sportovní den- 24.6.2020

Letošní sportovní dopoledne obohatila návštěva paní Lenky v doprovodu asistenčního psa pro nevidomé , ovčáka Esinky. Předvedli nám některé veselé Esinčiny dovednosti. Jejich návštěvu jsme využili k zahájení sportovních disciplín splněním prvního úkolu – projít vyznačenou dráhu s vodícím psem se zakrytím očí. Na ostatních stanovištích jsme si pak vyzkoušeli některé naše pohybové dovednosti – hod na cíl, přeskoky, chůzi na chůdách, slalomový běh, závody v pytlích….. Závěrečné klání v podobě přetahování lanem jsme zakončili veselým smíchem. Diplomy a medaile za celoroční plnění úkolů v rámci projektu Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky od České obce sokolské nám právem náleží.

« z 2 »

Indiáni 2020

Po celoroční práci s projektem Indiáni jsme se letos naposledy sešli v indiánském kruhu. Splněním závěrečného úkolu jsme prokázali, že každý z malých indiánů si zaslouží odměnu. Loučíme se indiánským pozdravem ADIOS.

Ekologie- Rok v Poprovicích

Rok v Poprovicích nám uběhl jako voda. Z brzkého jara jsme se přehoupli rovnou do přelomu jara a léta. Jaro je v plném rozkvětu a hmyzu kolem létá spousta. Proto jsme se ponořili i my do říše hmyzu – říše malých obrů. Hledali jsme stejné broučky, luční květiny jsme si přenesli na paletku a seznámili se s druhy hmyzu, který je všude kolem nás. Závěr jsme okořenili hlemýždími závody. Rozloučili jsme se s Luckou, Jendou a Martínkem- hrdiny z knihy, která nás po celý rok projektem Hurá do přírody provázela.

Dětský den 2020

Hurá jsme zase zpět v naší školce, těšili jsme se na své kamarády a kamarádky a také na všechny slavnosti, které pro nás paní učitelky po celý rok chystají. Ta první na nás čekala 2. června – slavili jsme Dětský den. Užili jsme si prosluněné dopoledne plné her, soutěží a zábavných úkolů. Za jejich splnění jsme byli odměněni drobnými dárky a diplomy. A protože byl opravdu krásný den s téměř letním počasím, zůstali jsme venku i na oběd, který na čerstvém vzduchu chutnal parádně.

« z 2 »