Mateřská škola Bohumilice

Oficiální internetové stránky

RSS 2.0

Věda nás baví

VĚDA NÁS BAVÍ

Jak co funguje v těle a jaké máme části těla, jsou témata, která děti velmi zajímají. Měli jsme příležitost si to díky Matějovi a Elišce, kteří k nám přijeli z institutu Věda nás baví, přiblížit například formou pokusů. Už samotná kresba figury Emičky byla velkou zábavou, stejně jako i seznamování a výroba částí těla např. oko, kost, srdce, krev a její složení… Závěrem si mohl každý pořídit vlastní daktiloskopickou kartu. Velmi děkujeme p.ředitelce a MAS Malenice za tyto příležitosti rozšířeného vzdělávání, tedy zapojování se do zajímavých projektů.

Setkání partnerských školek 10. 4. 2019 v Srní

Dne 10. dubna 2019 jsme se zúčastnili společného setkání českých a bavorských dětí z mateřských školek v Informačním středisku Srní v národním šumavském parku. Děti z partnerských školek: MŠ Bohumilice + MŠ Chelčice + MŠ Nebahovy + Kindergarten Runding měly připravený program- písničky a hry v českém i německém jazyce. Společně jsme navštívili vlčí výběh a pochutnali si na dobrém obědě. Příjemné setkání jsme zakončili předáním drobných dárků.

Pracujeme rádi

Jaro se probudilo i na naší školní zahradě a tak jsme se dali s chutí do práce- přichystat motýlí zahrádku, uklidit starý trávník, upravit bylinkovou zahrádku. S pomocí paní učitelek to pro nás byla hračka a zábava. Ještě rybníček čeká na menší úpravy, aby se u nás rybičkám, kterými se voda jen hemží, líbilo.

Jarní návštěva MŠ Freyung

Projekt je realizován ve spolupráci s Koordinačním centrem česko-německých výměn mládeže Tandem

Naše první letošní návštěva v mateřské škole ve Freyungu byla již velikonočně laděná. Děti si ozdobily vajíčka ubrouskovou technikou, prohlédly si prostory školky. S německými dětmi jsme si pohráli i zahráli několik pěkných her a zazpívali písničky. Nechybělo ani pohoštění připravené rodiči dětí z Německa. Těšíme za na naše kamarády v dubnu – tentokrát na výletě v Čechách.

« 1 z 2 »

Lyžařský výcvik

Lyžařský výcvik- svačinka, teple obléknout…a už jsme vyráželi autobusem na Zadovský kopec lyžovat, někdo jako začátečník, jiní se zdokonalit ve sjezdu na lyžích. Počasí nás podpořilo v prožitcích na zasněžené sjezdovce a tak jsme se za celý týden mnohému naučili. Všichni jsme se z rovinářů v jízdě o jedné lyži, stali minimálně pásovníky a někteří pokročili dokonce až na lanaře, či vlekaře. Byl to velmi příjemně strávený týden i když při pátku se dostavila i únava, která byla v rovnováze se závěrečným odměňováním. Každé z dětí si mimo cenných zkušeností ve sjezdu na lyžích odvezlo i magnetku, diplom, průkazku lyžaře a sladkou týdení tečku. Děkujeme- lyžujeme!

« 1 z 12 »

Realizace projektu Šablony II v MŠ Bohumilice

Projekt ŠABLONY II V MŠ BOHUMILICE je spolufinancován Evropskou unií.

Hlavní cíl: Rozvoj čtenářské a matematické pregramotnosti, realizace projektových dní a setkávání s veřejností, zvyšování kvalifikace učitelek v této oblasti. Zvýšená péče o dvouleté děti s personální podporou chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky.

Ekologie zima

Z přírody hop do pohádky, čekají nás ekohrátky.

V průběhu zimního povánočního období nás čekaly tři zastávky v přírodě s pohádkou, kde jsme se dozvídali o pomoci zvířátkům v zimním nečase, krmení ptáčků v krmítkách , stopování lesní zvěře a putování v jejich stopách ve sněhu a především jsme zavítali do ekologie ovzduší, kde bylo prioritou znečišťování spalinami z našich komínů. Při každém hurá do přírody jsme se zabývali aktuálními situacemi pro pozorování v přírodě, právě ono stopování a hledání stop v přírodě, ale také poslouchání zpěvu ptactva a drobná identifikace jejich zvuků podle aplikace. Poslední zastávka nás zavedla k probouzející se přírodě a k nalézání prvních zelenajících se rostlinek a barevných kvítků v ní. V příštím období se budeme zabývat jarní tématikou a živými tvory, ale nezapomeneme na úklid planety po zimním obdomí, probouzení studánek a také především naší bylinkovou zahrádkou a budováním nových ekologických projektů u nás na školní zahradě. S tímto vás rodiče a přátele skoly žádáme o pomoc a spolupráci. Těšíme se… i na jaro.

Karneval 26. 2.

Haló pane Karnevale….letos v duchu řemesel a povolání, v zámku a podzámčí. Jedna maska krásnější než druhá se i tentokrát sešly v prostorách naší slavnostně vyzdobené školky. Tančilo se, zpívalo, soutěžilo se s odměnou i pro radost. Sluníčko nás nakonec vytáhlo ven a tak jsme pokračovali i nadále na školní zahradě v radostném veselení s karnevalovými doplňky.

« 1 z 3 »

Na okénko zaťukal nám včera vrabeček,……..

prosil, prosil ať mu dáme aspoň drobeček, nejsme lakomí, každý z nás to ví, že když právě zima vládne ptáci hladoví……u naší školky se mají ptáčci dobře, myslíme na ně každou zimu

Konečně pořádná nadílka!

Únor bílý-pole sílí……..v prvních únorových dnech jsme se konečně dočkali té pravé zimy a můžeme si pořádně ve sněhu zadovádět.