Mateřská škola Bohumilice

Oficiální internetové stránky

RSS 2.0

Prohlášení o přístupnosti

Provozovatel tohoto webu se zavazuje ke zpřístupnění obsahu této webové prezentace v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102, dále v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů.
Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na tuto doménu skolka-bohumilice.cz

Stav souladu

Tyto internetové stránky jsou v souladu s výše uvedenými předpisy a dále s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1 s výjimkami uvedenými níže.

Dokumenty ke stažení jsou ve formátu ODS, PDF, XLS, XLSX, které lze stáhnout a otevřít v běžně dostupných kancelářských aplikacích (MS Office, Libre Office, Open Office, …). Některé prohlížeče webových stránek jsou schopné zobrazit jejich obsah rovnou bez stažení.

Fotogalerie a odkazy na ní z úvodní stránky obsahují stovky fotografií, které neobsahují alternativní popis. O čem fotografie jsou je uvedeno v každém článku nebo popisu fotogalerie. Není v silách provozovatele přidat popis ke každé fotografii.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Vaše případné náměty či informace o problémech při zobrazovaní těchto stránek můžete zaslat na adresu zs.bohumilice@centrum.cz.

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) směrnice, kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra
Odbor eGovernmentu
Náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
E-mail: pristupnost@mvcr.cz