Mateřská škola Bohumilice

Oficiální internetové stránky

RSS 2.0

Podzimní setkání v Bohumilicích 25.10.2018

Projekt Od malička…je realizován ve spolupráci s koordinačním centrem česko-německých výměn mládeže Tandem

Dnes jsme se těšili na naše kamarády z Freyungu. Připravili jsme pro ně program u koní v místní jízdárně na zámku Skalice. Přijelo 26 dětí z mateřské školy St. Josef, a jak jsme předpokládali, děti z Freyungu byly koníky nadšené. Ukázali jsme jim, že se nebojíme jízdy na koni a ony si koníky alespoň pohladily. Po procházce  podzimní krajinou v okolí Bohumilic jsme pozvali děti i jejich doprovod na hostinku do školky, kterou pro nás tradičně připravily naše šikovné maminky a babičky. Při společných hrách nikomu nevadilo, že se tu hovoří rozdílnými jazyky, nejméně všem dětem. Pozvánku za měsíc do freyungské školky rádi přijímáme a už se velmi těšíme.

Ekologie říjen a Den stromu

V projektu Ekologie jsme se v říjnu zaměřili hlavně na vnímání změn v přírodě na podzim a trochu  jsme také zabrousili do oblasti odpadků v přírodě a jejich třídění. Děti se naučily rozlišit papír a plast a také, do jakých nádob je třídíme. Nechyběl sběr přírodnin, děti si vyrobily housenky z listí a dozvěděly se, co je kompost a jak se listy a ostatní přírodní odpad rozkládá.

« 1 z 2 »

Při příležitosti Dne stromu jsme vyrazili dále od mateřské školy – hledat listy do našeho mini herbáře. Cílem byla lípa – náš národní strom. Děti se opět vyřádily v listí. Počasí nám přálo, tak jsme si den krásně užili.

Když je u nás posvícení

Tento týden jsme v mateřské škole slavili posvícení – malovali jsme a modelovali posvícenecké koláče, zazpívali si písničku To je zlaté posvícení a naučili jsme se taneček Pekla vdolky. Hráli jsme si na pekaře a cukráře a poznali všechny potraviny, které k pečení potřebujeme, ale hlavně jsme si sami vykrojili, upekli a ozdobili pravou posvíceneckou hnětýnku. V pátek si ji poneseme domů. Maminky a babičky nezůstaly pozadu, a tak díky nim u nás ve školce vzniká voňavá „Hnětýnková výstavka“. Mňam, to si pochutnáme.

« 1 z 2 »

O prasátku Arturovi

První letošní podzimní divadélko zavítalo do naší mateřské školy s hudební pohádkou O prasátku Arturovi plnou hudby a písniček a také poučení, jak důležité je umět pomáhat druhým

.

Písek mraveniště

Mraveniště

Ve čtvrtek 27. září jsme s dětmi navštívili písecké mraveniště. Ve Sladovně na náměstí se děti proměnily v mravence s tykadly a dozvěděly se něco o životě mravenečků. Následně při pohybu v atrakci si své poznatky ještě rozšířily. Mnoho času trávily děti pohybem a zkoušely různé úkoly, které byly součástí atrakce. Na cestě k autobusu jsme si mohli prohlédnout stavby z písku na nábřeží a pak už hurá k domovu. Na cestě zpět se mnohým zavřela očka a kdo ví, možná se ještě vrátili do mraveniště ve svých snech.

Výlet do Grafenau 18.9.

Projekt Od malička…je realizován ve spolupráci s koordinačním centrem česko-německých výměn mládeže Tandem

Setkání s našimi německými kamarády jsme tentokrát naplánovali již na září. Vydali jsme se společně na výlet do Grafenau do velikého přírodního parku – Medvědí stezka. Nejdříve jsme se v kruhu přivítali s novými dětmi, zazpívali písničku a pak se vydali okolo jezera k parku. Děti nejvíce zaujaly vodní lázně, smyslový chodníček a samozřejmě areál s průlezkami a klouzačkami, kde bylo ukryto několik  medvědů – naštěstí z kamene. Všichni byli objeveni. Po společném obědě jsme se rozloučili, ale ne na dlouho – v říjnu již přivítáme děti z Freyungu u nás v Bohumilicích. Výlet se velmi vydařil a všichni se těší na další setkání.

« 1 z 3 »

,

Rozloučení s předškoláky

Rozloučení s předškoláky se tentokrát neslo v duchu pohádkovém. Nejdříve všechny děti nastoupily jako šmoulové ze šmoulí země. Šmoulíci pozvali všechna lesní zvířátka na velkou šmoulí oslavu, plnou básniček, písniček a tanečků nejen o zvířátkách. Na závěr vystoupili předškoláci jako princové a princezny a zatančili svůj poslední tanec. Následovalo šerpování, předávání dárečků a poslední zamávání před prázdninami a nástupem do školy.

« 1 z 2 »

Setkání v Bohumilicích – 21.6.2018

Projekt Od malička…je realizován ve spolupráci s koordinačním centrem česko-německých výměn mládeže Tandem

Poslední jarní setkání tohoto roku s našimi freyungskými kamarády se uskutečnilo v bohumilické školce. Celý program připravily paní učitelky na zahradu. Děti se za krásného letního počasí společně přivítaly, předaly dárečky, zahrály tanečky. Dnešní program provázela pohádka O Otesánkovi – děti poznávaly české i německé pochoutky, pojmenovaly si je v českém i německém jazyce. Zbytek dopoledne patřil společným hrám. Tak zase na podzim nashledanou.

závěrečná vystoupení dětí : zájmové aktivity NJ -Od malička a Hrajeme si s flétničkou

Na konci každého školního roku předvedly děti výsledky svého zájmového snažení ostatním dětem z mateřské školy. Ukázaly svým mladším kamarádům kolik tónů na flétničce se naučily, jaké jednoduché písničky si umí zahrát. Po celý rok se také pilně zdokonalovaly ve zvládnutí česko-německé konverzace, kterou si poté procvičily na našich vzájemných setkání s německými kamarády (Projekt Od malička podporuje Koordinační centrum česko-německé mládeže Tandem Plzeň). Na svém závěrečném vystoupení ve školce předvedly několik tanečků a písní v německém jazyce.

Otevřete si též odkaz na video z NJ

https://www.youtube.com/watch?v=XcIhcZ1jzvk

Sportovní den na zámku Skalice- 6.6.2018

1.6.  na Den dětí pro nás měly paní učitelky a zaměstnanci zámku Skalice připravenu oslavu. Počasí však bylo jiného mínění a tak jsme si mohli jen zazpívat Prší prší, jen se leje, kam koníčky pojedeme…..Oslavu jsme si přesto užili.Zazpívali jsme si, zatancovali a konečně jsme měli dovoleno v pláštěnkách a holínkách se pořádně vyřádit ve velkých loužích před školkou a uvnitř převlečeni do suchého si uspořádat nanukovou hostinku.

6.6.Koníčci na nás počkali až do dnešního dne. V nádherném dopoledni s letním počasím  jsme vyrazili na zámek. Paní učitelky si pro nás připravily sportovní hry, například netradiční chůzi na chůdách či závody v pytlích. To abychom se dopoledne náležitě vysportovali při čekání na to hlavní – jízdu na koních. Nejen velcí, ale i spousta malých kamarádů si vyzkoušela, jak krásný je pohled z koňského hřbetu. Netradiční sportovní den se vydařil.

« 1 z 2 »