Mateřská škola Bohumilice

Oficiální internetové stránky

RSS 2.0

Závěr ekologie – sluníčkový den

ZAKONČENÍ EKOLOGICKÉHO PROJEKTU „ZA BLUDNÝM KOŘENEM“

V počátku krásných květnových dnů jsme si uspočádali sluníčkový den. Podpořili jsme žlutou barvu pampeliškových luk žlutými tričky a vyzkoušeli jsme land-art ve tvaru pampelišky. K nahlédnutí ho najdete ve fotogalerii. Vytvářeli jsme obrázky z pampeliškového pylu, kytice ze všech barevných rostlin na louce. Pohráli jsme si na louce a upletli si věnečky,…

V posledních květnových dnech  jsme dovedli ztracené děti z příběhu na konec cesty, která se linula přímo k jejich školce. Zopakovali jsme si při poslední cestě vše, co jsme se naučili ,a to formou her a úkolů. V cíli na nás u naší školky čekala odměna. Byla sladká i věcná, ale především tu děti objevily dva nové koše na tříděný odpad. Jistě se společně budeme setkávat v příštím roce u podobných projektů, které nás povedou k péči o naše životní prostředí.

Zkouška poznání – závěr indiáni

Rok se s rokem sešel a i letošní předškoláky, kteří se celý rok učili vyjádřit své city, sebepoznání a rozvíjet své smysly, čekala indiánská zkouška poznání. Měli za úkol najít si svůj oblíbený  kout zahrady a přemýšlet, co se jako indiáni naučili a co si s sebou odnesou. Ve vrbovém týpí pak svou zkoušku poznání všichni úspěšně složili.

Jarní výlet do šumavské přírody

Cílem našeho letošního výletu byla překrásná šumavská příroda – Borová Lada. Navštívili jsme zde venkovní soví voliéry. Chovali jsme se tiše, aby jsme mžourající sovičky nevyplašili. Asi kilometr za obcí Borová Lada jsme se posilnili svačinkou a vydali za dalším cílem – rašelinovým jezírkem Chalupská slať. Cestou po chodníčku jsme se my starší dozvěděli z informačních tabulek něco o místních rostlinkách, stromech a keřích, které chodníček lemovaly. Na plošince u jezírka jsme pozorovali kachničky a paní učitelky nás poučily, proč se ( na rozdíl od těch na bohumilickém rybníce) nesmí krmit.  Na zpáteční cestě se obloha zamračila a Šumava nám ukázala i svoji druhou děštivou tvář. Pár kapek nám ale nevadilo, a než se přihnal větší déšť, už jsme si v bezpečí pochutnávali na dobrém obědě u naší hodné paní kuchařky v Nových Hutích.

« 1 z 2 »

Konzert ZUŠ pro děti z mateřských škol

15.května odjely obě třídy naší mateřské školy do nedaleké Čkyně na konzert našich starších kamarádů ze ZUŠ pobočky ve Čkyni. Děti nám zahrály na různé hudební nástroje známé písničky a skladby. Všem, i těm nejmenším, se konzert moc líbil, svoji pozornost si ověřily v závěru při hudebních hádankách, kdy děti lehce poznaly nástroj podle zvuku, i když jej neviděly. Paní učitelky měly velikou radost, že mezi účinkujícími byli naši bývalí „absolventi“ bohumilické MŠ – vždyť jsou to stále „jejich děti“, i když už trochu povyrostly.

Výlet do Čkyně s MŠ Freyung

Projekt Od malička… podporovaný Koordinačním centrem česko-německých výměn mládeže Tandem Plzeň.

Tentokrát jsme pro kamarády z Freyungu měli připravený výlet vláčkem do Čkyně. Po přivítání a předání dárečků si děti daly svačinku připravenou z dobrot, které přinesli  rodiče. Nechybělo ovoce, zelenina a výborné domácí koláče, buchty a jiné laskominy. V deset hodin jsme nasedli na vláček a  jelo se. Ve Čkyni nás u základní školy již čekala paní zástupkyně  Mgr. Komínová a děti z první třídy. V altánku nám děti z druhého stupně ZŠ zahrály pohádku Jak pejsek s kočiskou pekli dort. A protože si ji připravily v německém jazyce, mohli jsme si tak společně zopakovat některá známá slovíčka. Na oplátku jsme všichni zazpívali naší známou písničku Hallo, Hallo. Měli jsme radost, že se zapojili i naši bývalí kamarádi, dnes již prvňáčci, a že naši společnou česko-německou píseň nezapomněli. Následovala prohlídka školy a pak již hurá na hřiště. Když si děti pohrály, vrátili jsme se autobusem zpátky do Bohumilic, kde jsme se již museli rozloučit. Děkujeme vedení školy ve Čkyni za pomoc. Bylo to krásné dopoledne!

Malé děti si také udělaly výlet do Čkyně – pohrály si na hřišti a pochutnali si na vanilkové zmrzlině.

Den s městkou policíí

Druhý květnový den k nám opět po roce zavítal vrchní strážmistr městské policie Vimperk pan Peter Macorlík. Ukázal dětem, jak pracuje policie, jakou má výbavu, děti viděly opravdovou pistoli, přenosný defibrilátor, pouta i vysílačku, některé si zkusily fouknout do detektoru alkoholu. Pan Macorlík také děti poučil, jak se mají zachovat v různých nebezpečných situacích.

Májka a čarodějnice

Poslední dubnový den jsme s dětmi opět dodrželi tradici zdobení májky. Letos jsme přidali i další zvyk – pálení námi vyrobené čarodějnice. Při té příležitosti jsme si zatančili s koštětem, skočili přes „ohýnek“ a zazpívali pár jarních písniček. Počasí se vydařilo a my si užili krásný den.

« 1 z 2 »

Velká dopravní hra

Letošní duben se opravdu vydařil, sluníčko a teplo jako v létě nám dovolilo vyjet na kolech a odrážedlech dříve, než v loňském roce. Nejprve jsme si však ve školce vyprávěli o dopravě, naučili se bezpečně chovat na silnici pěšky i na kole. Ve středu 25.4. jsme si vyzkoušeli nejen svoje vědomosti, ale také zručnost a obratnost a bezpečnou jízdu při dopravní hře, kterou pro nás připravili naše paní učitelky. Méně i více náročné úkoly zvládly všechny děti, takže odměna v podobě dopravního pexesa, diplomů a trochu sladkostí všechny potěšila. Příští týden se těšíme na návštěvu skutečného policisty , který za námi do školky zavítá a  kterému své znalosti jistě rádi předvedeme.

« 1 z 3 »

Ekologie duben

Za bludným kořenem

Vodní breberky

Tentokrát se děti účastnily výpravy do přírody, kde poznávaly různé vodní zdroje a plochy v našem okolí. Lovili jsme vodní živočichy, které jsme pozorovaly a poznávali. Děti měly několik úkolů v areálu naší zahrady, kde ve skupinkách vytvářely chrostiky, zazpívaly si píseň „Hoklka modrooká“

a pojmenovaly vodní živočichy z obrázků schovaných po zahradě. Následovala velká výprava okolo Bohumilic. Na závěr jsme si nachytaly ryby hrou „Rybičky rybáři jedou“ a žabka nám poradila další správnou cestu v našem bludném kalendáři.

Recyklohraní v dubnu

Recyklohraní

V jednom z dubnových týdnů jsme plnili dva z dalších úkolů v projektu recyklohraní.

Pohádka o Budulínkovi aneb chytře na obaly

První pohádku jsme si přiblížili dramatizací operky od Svěráka a Uhlíře Budulínek. Byla to veliká legrace, zvlášť liščí role se vyvedla. Po té jsme si hráli na obchod a na nakupování hrášku a jiných luštěnin, poznávali luštěniny podle hmatu. Děti si uvědomily roli obalů, se kterými se setkávají – v čem jsou potraviny zabaleny a do jakých tašek nakupují. Nechyběla ani hra na lišku a Budulínka nebo lišcí mazurka.

Pohádka O Červené Karkulce aneb potraviny jíme a nevyhodíme

Druhá pohádka o Karkulce byla neméně veselá. Připomněla nám ji báseň o třech vlcích, které Karkulka napravila, a  také samostatná dramatizace předškolních dětí. Společně jsme si povídali o tom, jak jsou potraviny důležité pro život a jak s nimi neplýtvat. Ze změklých banánů jsme si upekli bábovku. Po té jsme si rozdělili ovoce a zeleninu podle toho jak se dá zpracovat či uchovat /zavařit, usušit, moštovat…./ Zahráli jsme si na kompot a na bábovku. Nakonec jsme si upečenou bábovku společně snědli.