Mateřská škola Bohumilice

Oficiální internetové stránky

RSS 2.0

Očkování k zápisu

Vážení rodiče, k zápisu do MŠ vám postačí čestné prohlášení o očkování dítěte viz. příloha, u zápisu nebudeme vyžadovat potvrzení od lékařky.

Výkaz péče o dítě

Vážení rodiče, pokud jste žádali o ošetřovné pro své děti z důvodů uzavření školky, zasílám odkaz na Výkaz péče o dítě, který po vyplnění předejte svým zaměstnavatelům.

Zápis do MŠ Bohumilice na školní rok 2020/2021

Sdělení pro žadatele

Vážení rodiče, z bezpečnostních důvodů a důvodů přechodného přerušení provozu mateřské školy, proběhne zápis do MŠ plánovaný na 4. 5. a 5. 5. 2020 bez účasti dětí a rodičů.

Na webových stránkách školy si již v tomto období můžete stáhnout a vytisknout Žádost a Evidenční list dítěte. Vyplněné tiskopisy zašlete na adresu školy:

MŠ Bohumilice
Bohumilice 105
p. Čkyně 384 81


Tiskopisy budou k dispozici též u ředitelky MŠ D. Šmídové, kde si je po telefonické domluvě na tel. č. 775 915 040 můžete vyzvednout.

V Bohumilicích: 31.3.2020
Dana Šmídová, ředitelka MŠ

Přerušení provozu

Obec Bohumilice jako zřizovatel Mateřské školy Bohumilice zavádí preventivní opatření proti šíření koronaviru SARS-CoV-2 (způsobující onemocnění COVID-19) a rozhodla na základě doporučení MŠMT o přerušení provozu MŠ Bohumilice čp.105, okres Prachatice.

Přerušení počíná dnem 16. 3. 2020 a platí až do odvolání.

Karneval s kouzelníkem Petem

Loučení se zimou a masopustním veselím jsme zakončili maškarní veselicí ve školce. Tentokrát nám program zpěstřil kouzelník Pet se svým programem Cirkus jede. Jeho vystoupení rozesmálo nejen dětské publikum, které se zapojilo do programu, ale i p. učitelky, na které Pet volal „holčičky“ – všichni jsme se dobře bavili. A protože jsme se na maškarní patřičně naparádili do krásných masek, ihned po rozloučení s kouzelníkem mohl pokračovat „školkovský“ karneval. O hudbu, tanečky a soutěže se postaral Bob a Bobek, králíci z klobouku, co se hodně podobali našim učitelkám Zuzce a Janě. Užili jsme si spoustu legrace a zábavy.

« 1 z 2 »

Kamarádi ptáčci

Letošní zima je zatím skoupá na sníh, ale mrazivá rána namalovala okolní krajinu přesto na bílo. Nikdy v tomto období nezapomínáme na zvířátka a ptáčky. Víme už mnoho o jejich životě a snažíme se jim pomáhat, jak nejlépe umíme. Letos jsme vyrobili malá krmítka a zavěsili na stromy ve školní zahradě – ještě ptačí dobroty a můžeme pozorovat, kolik ptačích kamarádů na naší zahradu zavítá.

Adventní čas

Adventní čas nám přinesl mnoho příjemných aktivit. Tradicemi a zvyky nás provázejí celým krásným předvánočním obdobím. 5. 12. k nám zavítali Mikuláš s čerty a andělem, kteří vlídně ocenili snahu a chování všech dětí. 18. 12. přišel nejočekávanější host s mnoha dárečky – Ježíšek. Ve čtvrtek jsme potěšili své rodiče, prarodiče a přátele vánočním vystoupením plným písniček, básniček a příběhem s předvánoční tématikou. Zvířecí kamarádi z lesa v něm oslavili Vánoce jako lidé. A v pátek, následující den, jsme potěšili skutečnými dobrotami právě lesní zvířátka nadílkou u krmelce.

« 1 z 2 »

Tímto bychom rádi poděkovali všem, kteří nám pomohli vytvořit dětem kouzelnou vánoční atmosféru. Přejeme krásné a kouzelné Vánoce.

Pozvánka

Pozvánka

Podzimní setkání v MŠ Freyung

logo Tandem
Projekt je realizován ve spolupráci s Koordinačním centrem česko-německých výměn mládeže Tandem

21.listopadu se uskutečnilo v MŠ Freyung poslední podzimní setkání. Doprovázelo nás dušičkové mlhavé počasí, ale v teple velké freyungské mateřské školy nám bylo dobře. Čekalo nás srdečné přivítání kolektivem dětí i učitelek, bohatý program plný her a písniček zaměřených na svátek Sv. Martina. Na volné společné hry s německými kamarády po bohaté svačince jsme se těšili. Až se přehoupne zima, uvidíme se zase, tentokrát v naší bohumilické školce.

Výlet do Finsterau

Logo Tandem
Projekt je realizován ve spolupráci s Koordinačním centrem česko-německých výměn mládeže Tandem

Druhé podzimní setkání s MŠ Freyung v rámci příhraniční spolupráce s naší MŠ proběhlo ve formě společného výletu do Finsterau. Po uvítání s dětmi obou školek, kdy nám němečtí kamarádi zahráli pohádku o koblížkovi, následovala hlavní část- prohlídka skanzenu. Děti stará stavení s původním zařízením a zemědělskými nástroji velmi zaujala, vždyť většinu z nich znají z pohádek. V jedné z nich jsme si mohli v tvořivé dílničce vytvořit podzimní dráčky z kaštanů. Areál nabídl i mnoho herních a sportovních zařízení, které jsme využili k pořádnému pohybovému vydovádění.

« 1 z 2 »