Mateřská škola Bohumilice

Oficiální internetové stránky

RSS 2.0

Jarní výlety do Čkyně

Tentokráte se celá školka projela vláčkem do Čkyně za divadlem Zvonek. Jarní pohádka plná písniček o jaru se nám jako vždy líbila. Na cestě zpět na nádraží jsme si prohlédli rozkvetlé čkyňské zahrádky.

16.4. jsme se vláčkem do Čkyně vypravili znovu. Tentokrát jen starší děti do Základní školy ve Čkyni na konzert ZUŠ pro MŠ. Moc děkujeme vedení ZŠ, že nám umožnilo zkrátit si dobu čekání na konzert v jejich družině a posvačit ve školní jídelně. Program ZUŠ byl velmi pěkně připraven- nesl se v duchu pohádek z večerníčků a celý si ho uváděly děti z literárního a hudebního oboru. Vždy jsme moc rádi, když mezi malými hudebníky vidíme své bývalé kamarády ze školky.

Exkurze ZUŠ Vimperk

Ranní jízdou vlakem nám dětem z velké třídy začal příjemný výlet do Vimperka. Ani chladné počasí nám nepokazilo svačinku na hřišti, kde jsme si pak i pohráli. Cílem výletu byla návštěva ZUŠ Vimperk. Přivítala nás p. učitelka J. Zíková a provedla po škole. Dívky z tanečního oboru nám předvedly své dovednosti. Dokonce jsme se aktivně zapojili do některých tanečků a her s tancem. Na své si přišli i příznivci výtvarných činností. Vyzkoušeli jsme si vytvořit z hlíny domeček, který nám po vypálení darují. Po příjemně stráveném dopoledni nás autobus dovezl zpět do MŠ.

Věda nás baví

VĚDA NÁS BAVÍ

Jak co funguje v těle a jaké máme části těla, jsou témata, která děti velmi zajímají. Měli jsme příležitost si to díky Matějovi a Elišce, kteří k nám přijeli z institutu Věda nás baví, přiblížit například formou pokusů. Už samotná kresba figury Emičky byla velkou zábavou, stejně jako i seznamování a výroba částí těla např. oko, kost, srdce, krev a její složení… Závěrem si mohl každý pořídit vlastní daktiloskopickou kartu. Velmi děkujeme p.ředitelce a MAS Malenice za tyto příležitosti rozšířeného vzdělávání, tedy zapojování se do zajímavých projektů.

Setkání partnerských školek 10. 4. 2019 v Srní

Dne 10. dubna 2019 jsme se zúčastnili společného setkání českých a bavorských dětí z mateřských školek v Informačním středisku Srní v národním šumavském parku. Děti z partnerských školek: MŠ Bohumilice + MŠ Chelčice + MŠ Nebahovy + Kindergarten Runding měly připravený program- písničky a hry v českém i německém jazyce. Společně jsme navštívili vlčí výběh a pochutnali si na dobrém obědě. Příjemné setkání jsme zakončili předáním drobných dárků.

Pracujeme rádi

Jaro se probudilo i na naší školní zahradě a tak jsme se dali s chutí do práce- přichystat motýlí zahrádku, uklidit starý trávník, upravit bylinkovou zahrádku. S pomocí paní učitelek to pro nás byla hračka a zábava. Ještě rybníček čeká na menší úpravy, aby se u nás rybičkám, kterými se voda jen hemží, líbilo.

Jarní návštěva MŠ Freyung

Projekt je realizován ve spolupráci s Koordinačním centrem česko-německých výměn mládeže Tandem

Naše první letošní návštěva v mateřské škole ve Freyungu byla již velikonočně laděná. Děti si ozdobily vajíčka ubrouskovou technikou, prohlédly si prostory školky. S německými dětmi jsme si pohráli i zahráli několik pěkných her a zazpívali písničky. Nechybělo ani pohoštění připravené rodiči dětí z Německa. Těšíme za na naše kamarády v dubnu – tentokrát na výletě v Čechách.

« 1 z 2 »

Lyžařský výcvik

Lyžařský výcvik- svačinka, teple obléknout…a už jsme vyráželi autobusem na Zadovský kopec lyžovat, někdo jako začátečník, jiní se zdokonalit ve sjezdu na lyžích. Počasí nás podpořilo v prožitcích na zasněžené sjezdovce a tak jsme se za celý týden mnohému naučili. Všichni jsme se z rovinářů v jízdě o jedné lyži, stali minimálně pásovníky a někteří pokročili dokonce až na lanaře, či vlekaře. Byl to velmi příjemně strávený týden i když při pátku se dostavila i únava, která byla v rovnováze se závěrečným odměňováním. Každé z dětí si mimo cenných zkušeností ve sjezdu na lyžích odvezlo i magnetku, diplom, průkazku lyžaře a sladkou týdení tečku. Děkujeme- lyžujeme!

« 1 z 12 »

Realizace projektu Šablony II v MŠ Bohumilice

Projekt ŠABLONY II V MŠ BOHUMILICE je spolufinancován Evropskou unií.

Hlavní cíl: Rozvoj čtenářské a matematické pregramotnosti, realizace projektových dní a setkávání s veřejností, zvyšování kvalifikace učitelek v této oblasti. Zvýšená péče o dvouleté děti s personální podporou chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky.

Ekologie zima

Z přírody hop do pohádky, čekají nás ekohrátky.

V průběhu zimního povánočního období nás čekaly tři zastávky v přírodě s pohádkou, kde jsme se dozvídali o pomoci zvířátkům v zimním nečase, krmení ptáčků v krmítkách , stopování lesní zvěře a putování v jejich stopách ve sněhu a především jsme zavítali do ekologie ovzduší, kde bylo prioritou znečišťování spalinami z našich komínů. Při každém hurá do přírody jsme se zabývali aktuálními situacemi pro pozorování v přírodě, právě ono stopování a hledání stop v přírodě, ale také poslouchání zpěvu ptactva a drobná identifikace jejich zvuků podle aplikace. Poslední zastávka nás zavedla k probouzející se přírodě a k nalézání prvních zelenajících se rostlinek a barevných kvítků v ní. V příštím období se budeme zabývat jarní tématikou a živými tvory, ale nezapomeneme na úklid planety po zimním obdomí, probouzení studánek a také především naší bylinkovou zahrádkou a budováním nových ekologických projektů u nás na školní zahradě. S tímto vás rodiče a přátele skoly žádáme o pomoc a spolupráci. Těšíme se… i na jaro.

Karneval 26. 2.

Haló pane Karnevale….letos v duchu řemesel a povolání, v zámku a podzámčí. Jedna maska krásnější než druhá se i tentokrát sešly v prostorách naší slavnostně vyzdobené školky. Tančilo se, zpívalo, soutěžilo se s odměnou i pro radost. Sluníčko nás nakonec vytáhlo ven a tak jsme pokračovali i nadále na školní zahradě v radostném veselení s karnevalovými doplňky.

« 1 z 3 »