Mateřská škola Bohumilice

Oficiální internetové stránky

RSS 2.0

Konzert ZUŠ pro děti z mateřských škol

15.května odjely obě třídy naší mateřské školy do nedaleké Čkyně na konzert našich starších kamarádů ze ZUŠ pobočky ve Čkyni. Děti nám zahrály na různé hudební nástroje známé písničky a skladby. Všem, i těm nejmenším, se konzert moc líbil, svoji pozornost si ověřily v závěru při hudebních hádankách, kdy děti lehce poznaly nástroj podle zvuku, i když jej neviděly. Paní učitelky měly velikou radost, že mezi účinkujícími byli naši bývalí „apsolventi“ bohumilické MŠ – vždyť jsou to stále „jejich děti“, i když už trochu povyrostly.

Výlet do Čkyně s MŠ Freyung

Tentokrát jsme pro kamarády z Freyungu měli připravený výlet vláčkem do Čkyně. Po přivítání a předání dárečků si děti daly svačinku připravenou z dobrot, které přinesli  rodiče. Nechybělo ovoce, zelenina a výborné domácí koláče, buchty a jiné laskominy. V deset hodin jsme nasedli na vláček a  jelo se. Ve Čkyni nás u základní školy již čekala paní zástupkyně  Mgr. Komínová a děti z první třídy. V altánku nám děti z druhého stupně ZŠ zahrály pohádku Jak pejsek s kočiskou pekli dort. A protože si ji připravily v německém jazyce, mohli jsme si tak společně zopakovat některá známá slovíčka. Na oplátku jsme všichni zazpívali naší známou písničku Hallo, Hallo. Měli jsme radost, že se zapojili i naši bývalí kamarádi, dnes již prvňáčci, a že naši společnou česko-německou píseň nezapomněli. Následovala prohlídka školy a pak již hurá na hřiště. Když si děti pohrály, vrátili jsme se autobusem zpátky do Bohumilic, kde jsme se již museli rozloučit. Děkujeme vedení školy ve Čkyni za pomoc. Bylo to krásné dopoledne!

Den s městkou policíí

Druhý květnový den k nám opět po roce zavítal vrchní strážmistr městské policie Vimperk pan Peter Macorlík. Ukázal dětem, jak pracuje policie, jakou má výbavu, děti viděly opravdovou pistoli, přenosný defibrilátor, pouta i vysílačku, některé si zkusily fouknout do detektoru alkoholu. Pan Macorlík také děti poučil, jak se mají zachovat v různých nebezpečných situacích.

Májka a čarodějnice

Poslední dubnový den jsme s dětmi opět dodrželi tradici zdobení májky. Letos jsme přidali i další zvyk – pálení námi vyrobené čarodějnice. Při té příležitosti jsme si zatančili s koštětem, skočili přes „ohýnek“ a zazpívali pár jarních písniček. Počasí se vydařilo a my si užili krásný den.

« 1 z 2 »

Velká dopravní hra

Letošní duben se opravdu vydařil, sluníčko a teplo jako v létě nám dovolilo vyjet na kolech a odrážedlech dříve, než v loňském roce. Nejprve jsme si však ve školce vyprávěli o dopravě, naučili se bezpečně chovat na silnici pěšky i na kole. Ve středu 25.4. jsme si vyzkoušeli nejen svoje vědomosti, ale také zručnost a obratnost a bezpečnou jízdu při dopravní hře, kterou pro nás připravili naše paní učitelky. Méně i více náročné úkoly zvládly všechny děti, takže odměna v podobě dopravního pexesa, diplomů a trochu sladkostí všechny potěšila. Příští týden se těšíme na návštěvu skutečného policisty , který za námi do školky zavítá a  kterému své znalosti jistě rádi předvedeme.

« 1 z 3 »

Ekologie duben

Za bludným kořenem

Vodní breberky

Tentokrát se děti účastnily výpravy do přírody, kde poznávaly různé vodní zdroje a plochy v našem okolí. Lovili jsme vodní živočichy, které jsme pozorovaly a poznávali. Děti měly několik úkolů v areálu naší zahrady, kde ve skupinkách vytvářely chrostiky, zazpívaly si píseň „Hoklka modrooká“

a pojmenovaly vodní živočichy z obrázků schovaných po zahradě. Následovala velká výprava okolo Bohumilic. Na závěr jsme si nachytaly ryby hrou „Rybičky rybáři jedou“ a žabka nám poradila další správnou cestu v našem bludném kalendáři.

Recyklohraní v dubnu

Recyklohraní

V jednom z dubnových týdnů jsme plnili dva z dalších úkolů v projektu recyklohraní.

Pohádka o Budulínkovi aneb chytře na obaly

První pohádku jsme si přiblížili dramatizací operky od Svěráka a Uhlíře Budulínek. Byla to veliká legrace, zvlášť liščí role se vyvedla. Po té jsme si hráli na obchod a na nakupování hrášku a jiných luštěnin, poznávali luštěniny podle hmatu. Děti si uvědomily roli obalů, se kterými se setkávají – v čem jsou potraviny zabaleny a do jakých tašek nakupují. Nechyběla ani hra na lišku a Budulínka nebo lišcí mazurka.

Pohádka O Červené Karkulce aneb potraviny jíme a nevyhodíme

Druhá pohádka o Karkulce byla neméně veselá. Připomněla nám ji báseň o třech vlcích, které Karkulka napravila, a  také samostatná dramatizace předškolních dětí. Společně jsme si povídali o tom, jak jsou potraviny důležité pro život a jak s nimi neplýtvat. Ze změklých banánů jsme si upekli bábovku. Po té jsme si rozdělili ovoce a zeleninu podle toho jak se dá zpracovat či uchovat /zavařit, usušit, moštovat…./ Zahráli jsme si na kompot a na bábovku. Nakonec jsme si upečenou bábovku společně snědli.

Předškoláci ve škole

10. dubna jsme se vydali autobusem do nedaleké Čkyně, abychom si prohlédli školu , kam půjdeme již za týden k zápisu. Naši bývalí kamarádi ze školky ( dnes už „velcí „školáci) i naši sourozenci nás už netrpělivě vyhlíželi. Přivítala nás paní zástupkyně ředitele a také paní učitelka první třídy, kam jsme zavítali nejdříve. Vyučovací hodina velmi rychle utekla, sotva jsme si vyzkoušeli hry a úkoly na interaktivní tabuli, zazpívali písničky, zahráli pohádku, už tu byla přestávka. Paní učitelka byla překvapená, kolik už umíme písmenek, jak dobře slyšíme hlásky ve slovech a jak je počítání pro nás hračka. Odnášeli jsme si první domácí úkoly, aby i naši rodiče věděli, jak dobře jsme si ve škole vedli. Nezapomněli jsme se podívat i do ostatních tříd a pozdravit kamarády druháky, třeťáky i čtvrťáky, prohlédli jsme si družinu i školní jídelnu. Tam jsme si vyzkoušeli, jak budeme používat čipy a posilnili jsme se svačinkou. Přišel čas se se školou rozloučit.

Paní učitelky pro nás připravili náročnou trasu zpět. Chtěli jsme zkusit, jak chodili naše prababičky a pradědečkové do školy a ze školy pěšky ze svých vesniček, kde žili. Vyzbrojili jsme se dalekohledy, abychom si cestu zpříjemnili pozorováním přírody a ptáků. Sluníčko krásně hřálo a tak jsme dvoukilometrovou trasu hravě zvládli a dorazili do naší školky právě včas – na dobrý oběd.

 

 

Ekologie březen

Trávníčkový děda Vševěda

  • březnový díl ekologického projektu „Za bludným kořenem“.

Společně s dětmi z příběhu jsme se ocitli v zahradě smutného děda Vševěda, kterému jsme se snažili pomoci. Každý chtěl poradit a jemu na hlavě ani na zahrádce nic nerostlo. Proto jsme vyseli semínka růrné velikosti a druhu do čtyř skleněných nádob. Seznámili jsme se s podmínkami, které jsou pro rostliny prospěšné a umístili jsme je na vhodné místo. Nyní se o ně staráme, aby nám vyrostly.

Ve druhé části jsme se společně s Moranou, kterou si děti vyrobily ráno, přesunuli ven k řece, kde jsme podle tradic vyprovodili zimu (Moranu) a hodili jí do řeky. Rozloučili jsme se s ní písničkami o jaru. Děd Vševěd nám poděkoval za naši pomoc a ukázal nám další správnou cestu k domovu. Tam na nás v dubnu čeká další dobrodružství.

Za pár dní jsme ještě také otevřeli naším stříbrným klíčem školní zahradu.

Velikonoční tvoření 2018

Letos jsme dlouho a netrpělivě vyhlíželi jaro, už už to vypadalo na bílé a mrazivé Velikonoce. Nakonec jsme se dočkali, jara, sluníčka i předvelikonočních příprav. Ve středu 28.3. se naše školka otevřela opět pro maminky, tatínky, babičky, dědečky  a všechny, kdo měli čas a chuť prohlédnout si naši jarní výzdobu a společně s námi dětmi vytvořit pěkný výrobek. Letos jsme vyráběli veliké vajíčko z balónků a vlny namočené ve škrobu. Až vlna zaschne a balónek praskne, zůstane krásná jarní ozdoba. Z naplněné punčochy a traviny jsme si odnášeli „trávníčka“,  kterého  budeme doma pilně zalévat, aby mu brzy narostly vlasy. A co nás nejvíce těší? Že jsme si tu dnešní odpolední školku užili s těmi, koho máme nejraději a darovat jim naše velikonoční přáníčka. A teď už hurá na hrkání a koledu.