Mateřská škola Bohumilice

Oficiální internetové stránky

RSS 2.0

Námořníci

V následujícím měsíci se staneme námořníky, budeme putovat kolem světa a skončíme u nás doma u rybníka. První týden si děti z druhé třídy postavily loď, vyrobily dalekohledy, zkusily si chodit po lodní lávce či vyšplhat na stožár a zazvonit na poplach. Také jsme celý týden hledali vhodného kuchaře na naší loď a zjistili jsme, že by to mohla být jakákoliv babička našich dětí.

Malá třída si hrála také na námořníky, děti cestovaly za indiány, za černoušky a také se podívaly pod vodní hladinu.

Projektový den ve výuce

V rámci podpory digitálních kompetencí pedagogických pracovníků jsme si pro starší děti a jejich učitelky připravili projektový den Face-Art. Cílem vedoucí projektu bylo vytvoření vlastní vizáže s pomocí digitální technologie . Zvláště děti tvořily v programu You cam make up s radostí, nebáli se posunout vlastní reálnou podobu za hranice fantazie a projektový den si velmi užily. Poznáváte je?

Projektový den byl podpořen z projektu Šablony III. MŠ Bohumilice.

« z 2 »

Cesta javorového skřítka – jaro

Ekologie v MŠ: Naše celoroční hra Cesta javorového skřítka má opět své jarní pokračování. Poté, co moudrá sova poradila skřítkovi cestu k bezinkové víle, vydal se za ní společně s dětmi přes pampeliškovou louku. Sluníčko probudilo luční vílu a ta si pro nás připravila dnešní “ pampeliškové“ úkoly a hry. Všichni se těšíme na příští setkání, kdy nám bezinková víla připraví „kouzelné bylinky“ a společně se s Javorníčkem, kamarády skřítky – ochránci stromů a keřů a vílami- strážkyněmi květin a bylinek, vrátíme pod javor a vyléčíme nemocné veverčátko.

Hurá do školky!

V pondělí 10.5.2021 MŠ Bohumilice obnovuje plný provoz pro všechny děti.

Čarodějnický rej 2021

Poslední dubnový týden se nesl v duchu oslav jara, čarodějnic a čarování. Děti vyráběly čarodějnice, kouzlily kouzelnou hůlkou, připravily kouzelný lektvar, „létaly“ na koštěti a hledaly po zahradě i ve třídě různé breberky. Vše jsme zakončili zdobením májky a spálením čarodějnice spolu s věcmi, které děti trápily, nebo které by chtěly, aby zmizely.

« z 2 »

Informace k postupnému otevírání MŠ Bohumilice

Informace pro rodiče k provozu mateřské školy od 12.4.2021

Návrat do mateřské školy je od pondělí 12.4. umožněn pouze dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání a dětem zaměstnanců vybraných profesí.

Děti budou před příchodem do MŠ za asistence zákonných zástupců 2x týdně (pondělí a čtvrtek) testovány. Vzhledem k tomu, že v budově není vhodná testovací místnost, bude toto testování probíhat před budovou MŠ. Je třeba počítat s časovou rezervou, rodiče budou čekat na vyhodnocení testu. Podrobné instrukce k průběhu testování sdělí příchozím pedagogický dozor.

Test není nutný provádět u dětí, které prodělaly onemocnění Covid-19 a od prvního pozitivního RT-PCR testu neuplynulo více než 90 dnů. Toto je nutné doložit potvrzením od lékaře nebo zprávou z laboratoře.

V mateřské škole nemusí mít děti roušku. Ostatní hygienická opatření, platná před uzavřením MŠ, budou i nadále dodržována ve všech venkovních i vnitřních prostorách. Vstup do budovy není v současnosti umožněn třetím osobám.

Pokud se rodič rozhodne, že za současných podmínek nebude své dítě do MŠ dávat, sdělí tyto okolnosti vedení MŠ. Jeho nepřítomnost bude omluvena a dohodnuta vzájemná spolupráce v oblasti vzdělávání dítěte.

O dalších změnách budete včas informováni

V Bohumilicích: 8.4.2021

Jak plníme úkoly

I když je školka zavřená, děti nezahálí a s rodiči plní úkoly a dodržují tradice.

Vidíme se, slyšíme se a plníme úkoly….aneb, když je školka zavřená

Dveře školky se nám bohužel na čas zavřely, ale na „své“děti nezapomínáme ani v této době. S rodiči komunikujeme prostřednictvím e-mailů, kam p. učitelky píší své pozdravy a zadání dobrovolných úkolů, odkazy na stránky s online výukou. Na facebookové stránce školky jsme vytvořili pro rodiče skupinu – už nyní máme malá videa a fotografie, jak starší děti pilně úkoly pro svou školku plní. Každý čtvrtek se uvidíme na naší online hodině, jsme moc rádi za všechny rodiče a děti, které se připojili, bylo moc fajn se zase vidět „naživo“.

https://youtu.be/Xq1-gDpud_4

Karneval 2021

V říši lesních víl a strašidel jsme se ocitli na karnevale v MŠ. Společně jsme si užili spoustu legrace v krásných maskách. Nezapomněli jsme si také zasoutěžit, třeba v namotávání autíček, lžícované, foukbale a jiných. Závěrečným tancem masek jsme karnevalový rej ukončili a už se těšíme na další akce.

« z 3 »

Uzavření od 1.3.2021

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 26. února 2021 č. 200 o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 196 ze dne 26. února 2021, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. b) až e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona. Vláda omezuje s účinností ode dne 27. února 2021 od 00:00 hod. do dne 21. března 2021 do 23:59 hod.:

………………….

5. provoz mateřských škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost dětí na předškolním vzdělávání v mateřské škole, s výjimkou mateřské školy při zdravotnickém zařízení,