Mateřská škola Bohumilice

Oficiální internetové stránky

RSS 2.0

Na svatého Martina tvoří celá rodina

V den, kdy slaví Martinové svůj svátek, jsme se rozhodli, že si jej s dětmi pořádně užijeme. Dopoledne jsme zadělali těsto a upekli svatomartinské rohlíčky. Voňavý dáreček i s receptem jsme připravili pro rodiče .

Před školkou jsme přichystali výstavu stromových skřítků, které děti se svými rodiči vyrobili.

Odpoledne měli rodiče možnost zúčastnit se se svými dětmi malého svatomartinského tvoření ve venkovním areálu školy. Za dodržení všech hygienických opatření si společně namalovali skleněný zvoneček a vyzdobili lucerničku, vyrobenou z kartonu od mléka. To vše i s rohlíčky si odnesli to odpoledne domů.

Jsme rádi, že se nám podařilo uspořádat takovouto akci v tomto nelehkém období, věříme, že si to všichni užili.

Akce proběhla v rámci projektu Šablony II. v MŠ Bohumilice- osvětová setkávání s rodiči

« 1 z 2 »

Cesta javorového skřítka- podzim

Náš celoroční projekt ekologické výchovy pokračoval 2. a 3. setkáním s javorovým skřítkem. Vypravili jsme se na dlouhou vycházku, abychom nasbírali podzimní plody pro zvířátka, Den stromu jsme si připomněli při výsadbě nového dubu a na zahradě jsme pomohli javorovému skřítku vyhnat společně dva “ smeťáky“, kteří rozházeli pod javorem spoustu odpadků. Roztřídit a uklidit je byla pro nás hračka. Některé odpadky jsme zakopali do země, abychom si na jaře ukázali, jak si zem poradí s bioodpadem a naopak neporadí s plasty a ostatním odpadem, který do přírody nepatří.

Uzavření MŠ

Vážení rodiče

v období podzimních prázdnin bude po 4 dny uzavřen provoz MŠ Bohumilice. V tomto období bude v budově proveden úklid a desinfekce prostor. Dne 2.11. bude provoz opět zahájen v neomezeném rozsahu. Děkujeme velmi všem rodičům za vstřícnost a pochopení a za dodržování všech zvýšených hygienických opatření v areálu školy. Dana Šmídová, ředitelka MŠ

Projektový den- Práce s kovem

V pondělí 19. října se děti seznámily s výrobou magnetických upomínkových placek. Svépomocí si nakreslily obrázek s podzimní tématikou, z níž si vytvořily magnetickou placku. S radostí si je odnášely domů.

Projektový den byl podpořen z projektu Šablony II. MŠ Bohumilice.

Informace:

Vážení rodiče, v pondělí 9.11. bude provoz MŠ uzavřen

z důvodů celodenního přerušení dodávky el. Energie.

Děkujeme za pochopení.

Dýňohrátky

7.10 2020 jsme společně s rodiči zažili podzimní atmosféru u vyřezávání dýňových bubáčků a vyrobili si skleněné lampičky. V průběhu práce nás zahřála dýňová polévka a teplý čaj s bábovkou – stylově z dýně – z kuchyně p. učitelek a jiné drobné dobroty našich maminek. Děkujeme rodičům a prarodičům za krásně prožité společné odpoledne s dětmi.

Akci jsme zorganizovali v rámci projektu Šablony II. v MŠ Bohumilice – osvětová setkávání s rodiči.

Malí zahradníci

Pohádka o řepě

Cesta javorového skřítka

V novém školním roce jsme odstartovali naše zájmové projekty. Jedním z nich je i Cesta javorového skřítka – projekt environmentální výchovy, kde se budou děti po celý rok seznamovat s okolní živou i neživou přírodou, chránit ji a pečovat o ni. První cesta javorového skřítka vedla děti do lesa, kde poznávaly stromy a keře a sbíraly známé plody. V mateřské škole jsme si získané vědomosti ověřili při tvorbě ekologického koutku v zimní zahradě

Co to bzučí v úle

Předprázdninový čas jsme si v naší školce zpestřili návštěvou pana Hladíka, který k nám zavítal s krásným hudebně- pohybovým projektem „Co to bzučí v úle“. Pomocí netradičních hudebních nástrojů, zvuků a doprovodnému příběhu jsme zažili, vyprávění o životě včel. Děti měly možnost si vyzkoušet hru na všemožné hudební nástroje, okusit sílu sounáležitosti s přírodou, kamarádství a učily se naslouchat zvukům, hlasu a melodii, kterou nám všechny nástroje vyprávěly.