Mateřská škola Bohumilice

Oficiální internetové stránky

RSS 2.0

Historie

Uprostřed malebné šumavské vesničky, poblíž říčky Volyňka, stojí malá jednotřídní mateřská škola. Byla vybudována v akci Z v letech 1975 – 1976 a 11.září slavnostně otevřena tehdejším zřizovatelem MNV Bohumilice.

První ředitelka Jaroslava Tesařová společně s učitelkou Milenou Bízkovou přivítala 15.9.1976 25 dětí ve věku 2 – 6 let. Zůstává však zde pouhý rok a též její nástupkyně ředitelka p. Chvalová Ludmila po roce odchází. Řízení MŠ přebírá M. Bízková, dosavadní učitelka. V r. 1981 – 1982 po dobu její MD přichází z Vimperka p. Markesová. V těchto letech je školka plná dětí, jejich počet přesahuje 20 a stále roste, nejvíce jich přichází v r. 1980/1981 – 28 dětí. Teprve v roce 1984/85 dochází k poklesu. Ve stejném roce odchází z funkce ředitelky školy p. Bízková, zůstává však jako učitelka a vedení školy přebírá Dana Šmídová, která dojíždí z nedaleké Čkyně. Přichází ve svých 26 letech a s výjimkou tříleté MD zůstává v bohumilické mateřské škole dodnes.

V dobách velkých společenských přeměn po r. 1989 dochází k velkým změnám i v životě mateřské školy. V r. 1991 hrozí dokonce její uzavření. Zástupci obce chtějí svoji venkovskou školičku zachránit, proto s pomocí stavebních úprav vzniká v prostorách MŠ též škola základní. Prostory pro MŠ se zmenšily na polovinu a v druhé části budovy se otvírá 1. třída pro 7 dětí a při ní též školní družina. Mění se i ráz okolní zahrady, přibývá sportovní zařízení pro školáky. V r. 1992 dochází k zastřešení celé budovy. Mění se i někteří zaměstnanci školy. Přichází ředitel ZŠ Mgr. Doležal Miloš, učitelky MŠ pracují též jako vychovatelky školní družiny, ředitelka MŠ navíc přebírá též vedení školní jídelny a učitelka úklid, neboť se ruší míst školnice. V r. 1994/1995 jsme zásluhou ekologického sdružení Děti Země vybudovali zimní zahradu. K dalším stavebním úpravám dochází v r. 1998, kdy zateplujeme budovu a vyměňujeme okna v mateřské škole. K velké změně dochází v r. 2003 – ZŠ a MŠ se slučuje pod jedno vedení a vzniká samostatný právní subjekt Základní škola a Mateřská škola.

V říjnu r. 2007 jsme oslavili 30 let existence mateřské školy a 15 let základní školy. Prostory ZŠ a MŠ navštívili hosté a mnozí rodiče, kteří si zde rádi zavzpomínali nad vystavenými fotografiemi. Taktéž bohatý kulturní program a výstavky dětských prací přispěly k vydařeným oslavám.

V následujícím školním roce ubývá školních dětí, předškoláci odchází nejen do bohumilické ZŠ, ale také do velkých škol Čkyně a Vimperk. V r. 2009 rozhodlo zastupitelstvo obce pozastavit činnost ZŠ k 31.8.2009. Odchází ředitel ZŠ p.Doležal. Mateřská škola je naštěstí i v tomto roce plná dětí, budovu opět přestavujeme, mění se interiér. Ve větších prostorech vítáme 22 dětiček.

V letních měsících r 2010 a 2011 dochází k největším opravám a rekonstrukci uvnitř i vně budovy. V r. 2010 byla provedena výměna oken a vchodových dveří dlažba před budovou školy.V r. 2011 se v průběhu prázdninových měsíců nahrazuje zastaralé odpadní zařízení novým, veškerá sociální zařízení a školní kuchyně se modernizuje, malíři a natěrači pak vylepšují budovu uvnitř i vně.Také stará poškozená dlažba v areálu školy je nahrazena novou. Také v nadcházejícím školním roce počet přihlášek dosahuje 24. Jsou to děti nejen z Bohumilic, ale též z okolních vesnic, obcí a měst Čkyně, Bošice, Sudslavice, Výškovice, Vimperk. Přejeme si, aby se jim v nově opravené školce líbilo.

Před zahájením školního roku 2012/2013 je realizována výměna starých akumulačních kamen za nové přímotopy a vyměněno veškeré osvětlení v budově. Za financování a zajištění takto velkých oprav a rekonstrukcí v posledních 3 letech si zastupitelstvo obce včele se starostou Jaroslavem Novým zaslouží velké poděkování. Pěkný moderní vzhled školky bezesporu přispívá i k tomu, že zapsaných dětí pro tento školní rok je 35 a školce je tak poprvé v její historii udělena výjimka ke zřízení 2 tříd.

V roce 2013, 2014 i v r. 2015 se díky grantovým programům doplňuje zahrada novými herními prvky a proutěnou vrbovou stavbou.

V r. 2016 jsme opravili příjezdovou komunikaci s vybudováním parkoviště, zahradu doplnili o další prvky z vrbového proutí a v r. 2017 jsme pořídili nový kolotoč, houpačku a lanové pole. V budově byla vyměněna stará dlažba v provozní části budovy za novou a provedena oprava podlahy ve druhé třídě. Děti se dočkaly nové
interaktivní tabule.

Další rekonstrukce a přestavby se budova dočkala v létě 2018, kdy dochází k rozšíření první třídy pro mladší děti o nové sociály v prostoru bývalého skladu na zahradní hračky a je zde též opravena podlahová krytina. K vybavení zahrady přibyl zahradní domek. V r. 2019 je provedeno nové oplocení zahrady a upravena zahradní zeleň (vykácení starých okrasných jehličnanů, výsadba nových).

V roce 2021 bylo za finančního přispění Jihočeského kraje v grantovém programu Podpora školství vybudováno na zahradě nové hřiště s multifunkční plochou s prvky dopravní výchovy.

Školka je i nadále naplněna 35 dětmi z Bohumilic a okolí a disponuje natrvalo 2 třídami. O malé 2-3 leté děti se stará chůva. V r. 2022 byla z Šablon III. MŠ Bohumilice pořízena nová venkovní kuchyňka.

Pedagogičtí zaměstnanci od r. 1976

Ředitelky

1976 – 77: J. Tesařová
1984 – 89: D. Šmídová
1989 – 92: M. Bízková
1992 – 2003: D. Šmídová
2003 – 2009: D. Šmídová – vedoucí učitelka
2009 – 2023: D. Šmídová
2023 – dosud: Bc. J. Vyskočilová

Zástupce ředitele

2020 – 2022: Bc. Vyskočilová Jana

Učitelky

1976 – 1978: M. Bízková
1978 – 1980: M. Mojhová
1980 – 1982: I. Jandová
1982 – ….: V. Kramlová
1982 – 1983: D. Markesová
1983 – 1984: K. Podhorcová
1984 – 1989: M. Bízková
1989 – 2007: M. Pohanová
2007 – 2011: M. Bízková
2011 – dosud: A. Podskalská
2014 – 2023: Bc. J. Vyskočilová
2019 – dosud: Z. Macorlíková
2023 – dosud: J. Dunovská

Asistentka pedagoga

2014: K. Šmídová
2015: Z. Macorlíková
2015 – 2016: A. Podskalská, J. Vyskočilová
2016 – 2017: Bc. L. Novotná
2017 – 2019: Z Macorlíková
2019 – 2022: J. Dunovská
2023 – dosud: Simona Blahoutová, DiS.

Školní asistent

2022: Z Macorlíková, J. Vyskočilová
2022 – 2023: J. Dunovská