Mateřská škola Bohumilice

Oficiální internetové stránky

RSS 2.0

Setkání v Bohumilicích – 21.6.2018

Projekt Od malička…je realizován ve spolupráci s koordinačním centrem česko-německých výměn mládeže Tandem

Poslední jarní setkání tohoto roku s našimi freyungskými kamarády se uskutečnilo v bohumilické školce. Celý program připravily paní učitelky na zahradu. Děti se za krásného letního počasí společně přivítaly, předaly dárečky, zahrály tanečky. Dnešní program provázela pohádka O Otesánkovi – děti poznávaly české i německé pochoutky, pojmenovaly si je v českém i německém jazyce. Zbytek dopoledne patřil společným hrám. Tak zase na podzim nashledanou.

závěrečná vystoupení dětí : zájmové aktivity NJ -Od malička a Hrajeme si s flétničkou

Na konci každého školního roku předvedly děti výsledky svého zájmového snažení ostatním dětem z mateřské školy. Ukázaly svým mladším kamarádům kolik tónů na flétničce se naučily, jaké jednoduché písničky si umí zahrát. Po celý rok se také pilně zdokonalovaly ve zvládnutí česko-německé konverzace, kterou si poté procvičily na našich vzájemných setkání s německými kamarády (Projekt Od malička podporuje Koordinační centrum česko-německé mládeže Tandem Plzeň). Na svém závěrečném vystoupení ve školce předvedly několik tanečků a písní v německém jazyce.

Otevřete si též odkaz na video z NJ

https://www.youtube.com/watch?v=XcIhcZ1jzvk

Sportovní den na zámku Skalice- 6.6.2018

1.6.  na Den dětí pro nás měly paní učitelky a zaměstnanci zámku Skalice připravenu oslavu. Počasí však bylo jiného mínění a tak jsme si mohli jen zazpívat Prší prší, jen se leje, kam koníčky pojedeme…..Oslavu jsme si přesto užili.Zazpívali jsme si, zatancovali a konečně jsme měli dovoleno v pláštěnkách a holínkách se pořádně vyřádit ve velkých loužích před školkou a uvnitř převlečeni do suchého si uspořádat nanukovou hostinku.

6.6.Koníčci na nás počkali až do dnešního dne. V nádherném dopoledni s letním počasím  jsme vyrazili na zámek. Paní učitelky si pro nás připravily sportovní hry, například netradiční chůzi na chůdách či závody v pytlích. To abychom se dopoledne náležitě vysportovali při čekání na to hlavní – jízdu na koních. Nejen velcí, ale i spousta malých kamarádů si vyzkoušela, jak krásný je pohled z koňského hřbetu. Netradiční sportovní den se vydařil.

« 2 z 2 »

Závěr ekologie – sluníčkový den

ZAKONČENÍ EKOLOGICKÉHO PROJEKTU „ZA BLUDNÝM KOŘENEM“

V počátku krásných květnových dnů jsme si uspočádali sluníčkový den. Podpořili jsme žlutou barvu pampeliškových luk žlutými tričky a vyzkoušeli jsme land-art ve tvaru pampelišky. K nahlédnutí ho najdete ve fotogalerii. Vytvářeli jsme obrázky z pampeliškového pylu, kytice ze všech barevných rostlin na louce. Pohráli jsme si na louce a upletli si věnečky,…

V posledních květnových dnech  jsme dovedli ztracené děti z příběhu na konec cesty, která se linula přímo k jejich školce. Zopakovali jsme si při poslední cestě vše, co jsme se naučili ,a to formou her a úkolů. V cíli na nás u naší školky čekala odměna. Byla sladká i věcná, ale především tu děti objevily dva nové koše na tříděný odpad. Jistě se společně budeme setkávat v příštím roce u podobných projektů, které nás povedou k péči o naše životní prostředí.

Zkouška poznání – závěr indiáni

Rok se s rokem sešel a i letošní předškoláky, kteří se celý rok učili vyjádřit své city, sebepoznání a rozvíjet své smysly, čekala indiánská zkouška poznání. Měli za úkol najít si svůj oblíbený  kout zahrady a přemýšlet, co se jako indiáni naučili a co si s sebou odnesou. Ve vrbovém týpí pak svou zkoušku poznání všichni úspěšně složili.

Jarní výlet do šumavské přírody

Cílem našeho letošního výletu byla překrásná šumavská příroda – Borová Lada. Navštívili jsme zde venkovní soví voliéry. Chovali jsme se tiše, aby jsme mžourající sovičky nevyplašili. Asi kilometr za obcí Borová Lada jsme se posilnili svačinkou a vydali za dalším cílem – rašelinovým jezírkem Chalupská slať. Cestou po chodníčku jsme se my starší dozvěděli z informačních tabulek něco o místních rostlinkách, stromech a keřích, které chodníček lemovaly. Na plošince u jezírka jsme pozorovali kachničky a paní učitelky nás poučily, proč se ( na rozdíl od těch na bohumilickém rybníce) nesmí krmit.  Na zpáteční cestě se obloha zamračila a Šumava nám ukázala i svoji druhou děštivou tvář. Pár kapek nám ale nevadilo, a než se přihnal větší déšť, už jsme si v bezpečí pochutnávali na dobrém obědě u naší hodné paní kuchařky v Nových Hutích.

« 1 z 2 »

Konzert ZUŠ pro děti z mateřských škol

15.května odjely obě třídy naší mateřské školy do nedaleké Čkyně na konzert našich starších kamarádů ze ZUŠ pobočky ve Čkyni. Děti nám zahrály na různé hudební nástroje známé písničky a skladby. Všem, i těm nejmenším, se konzert moc líbil, svoji pozornost si ověřily v závěru při hudebních hádankách, kdy děti lehce poznaly nástroj podle zvuku, i když jej neviděly. Paní učitelky měly velikou radost, že mezi účinkujícími byli naši bývalí „absolventi“ bohumilické MŠ – vždyť jsou to stále „jejich děti“, i když už trochu povyrostly.

Výlet do Čkyně s MŠ Freyung

Projekt Od malička… podporovaný Koordinačním centrem česko-německých výměn mládeže Tandem Plzeň.

Tentokrát jsme pro kamarády z Freyungu měli připravený výlet vláčkem do Čkyně. Po přivítání a předání dárečků si děti daly svačinku připravenou z dobrot, které přinesli  rodiče. Nechybělo ovoce, zelenina a výborné domácí koláče, buchty a jiné laskominy. V deset hodin jsme nasedli na vláček a  jelo se. Ve Čkyni nás u základní školy již čekala paní zástupkyně  Mgr. Komínová a děti z první třídy. V altánku nám děti z druhého stupně ZŠ zahrály pohádku Jak pejsek s kočiskou pekli dort. A protože si ji připravily v německém jazyce, mohli jsme si tak společně zopakovat některá známá slovíčka. Na oplátku jsme všichni zazpívali naší známou písničku Hallo, Hallo. Měli jsme radost, že se zapojili i naši bývalí kamarádi, dnes již prvňáčci, a že naši společnou česko-německou píseň nezapomněli. Následovala prohlídka školy a pak již hurá na hřiště. Když si děti pohrály, vrátili jsme se autobusem zpátky do Bohumilic, kde jsme se již museli rozloučit. Děkujeme vedení školy ve Čkyni za pomoc. Bylo to krásné dopoledne!

Malé děti si také udělaly výlet do Čkyně – pohrály si na hřišti a pochutnali si na vanilkové zmrzlině.

Den s městkou policíí

Druhý květnový den k nám opět po roce zavítal vrchní strážmistr městské policie Vimperk pan Peter Macorlík. Ukázal dětem, jak pracuje policie, jakou má výbavu, děti viděly opravdovou pistoli, přenosný defibrilátor, pouta i vysílačku, některé si zkusily fouknout do detektoru alkoholu. Pan Macorlík také děti poučil, jak se mají zachovat v různých nebezpečných situacích.

Májka a čarodějnice

Poslední dubnový den jsme s dětmi opět dodrželi tradici zdobení májky. Letos jsme přidali i další zvyk – pálení námi vyrobené čarodějnice. Při té příležitosti jsme si zatančili s koštětem, skočili přes „ohýnek“ a zazpívali pár jarních písniček. Počasí se vydařilo a my si užili krásný den.

« 1 z 2 »