Mateřská škola Bohumilice

Oficiální internetové stránky

RSS 2.0

Dětský den 2020

Hurá jsme zase zpět v naší školce, těšili jsme se na své kamarády a kamarádky a také na všechny slavnosti, které pro nás paní učitelky po celý rok chystají. Ta první na nás čekala 2. června – slavili jsme Dětský den. Užili jsme si prosluněné dopoledne plné her, soutěží a zábavných úkolů. Za jejich splnění jsme byli odměněni drobnými dárky a diplomy. A protože byl opravdu krásný den s téměř letním počasím, zůstali jsme venku i na oběd, který na čerstvém vzduchu chutnal parádně.

« 1 z 2 »

PODMÍNKY POBYTU DÍTĚTE V MŠ OD 25. 5. 2020

Vážení rodiče, od 25. 5. 2020 bude v souvislosti s uvolňováním mimořádných opatření otevřena naše MŠ v obvyklém časovém provozu 6:30- 16:00h, avšak s některými změnami vzhledem k epidemiologické situaci. Dítě i vy prosím dodržujte mimo obvyklých hygienických návyků i mimořádná opatření. Děkujeme.

 • DÍTĚ MUSÍ PŘIJÍT DO MŠ NAPROSTO ZDRAVÉ (nikdo s příznaky jakékoli nemoci nesmí do MŠ vstoupit, alergické, či astmatické rýmy je nutné nahlásit učitelce s předložením lékařského potvrzení)
 • V CELÉM AREÁLU MŠ PROSÍME MĚJTE ZAKRYTÁ ÚSTA I NOS (ne vždy lze při styku s pedagogy či mezi rodiči navzájem před školou zajistit bezpečné odstupy)
 • MINIMALIZUJTE SHROMAŽĎOVÁNÍ OSOB V AREÁLU MŠ
 • DĚTI BUDOU PŘIJÍMÁNY U DVEŘÍ DO BUDOVY MŠ UČITELKOU
 • DĚTI Z 2. tř SI PŘINESOU VLASTNÍ PLASTOVÝ HRNÍČEK (označený jménem)
 • ŽÁDÁME, ABY SI DĚTI DO MŠ NENOSILY ŽÁDNÉ VLASTNÍ HRAČKY, ANI PLYŠOVÉ
 • POVLEČENÍ BUDETE DOSTÁVAT NA VYPRÁNÍ KAŽDÝ PÁTEK, JE NUTNÉ JEJ HNED V PONDĚLÍ ZASE PŘINÉST ČISTÉ A VYŽEHLENÉ ZPĚT
 • KAŽDÉ DÍTĚ SI DO MŠ DENNĚ PŘINESE VLASTNÍ ČISTOU ROUŠKU V UZAVÍRATELNÉM SÁČKU SE JMÉNEM DÍTĚTE ( určenou pro mimořádné využití, v běžném režimu ji děti používat nebudou)
 • KAŽDÝ DEN DEJTE SVÉMU DÍTĚTI PODEPSANOU TAŠKU, KDE BUDE MÍT OŠACENÍ POTŘEBNÉ NA DANÝ DEN A NÁHRADNÍ OBLEČENÍ (berte, prosím v potaz zvýšený pobyt venku)
 • V ODPOLEDNÍCH HODINÁCH ZAZVOŇTE, A VYČKEJTE NA PŘÍCHOD DÍTĚTE I UČITELKY (respektujte prosím čas navíc, strávený úklidem hraček, oblékání dítěte…), BUDEME-LI NA
  ZAHRADĚ, VYČKEJTE U VRÁTEK.
 • zubní hygiena po obědě nebude dočasně z hygienických důvodů probíhat

VELMI DĚKUJEME ZA POMOC PŘI DODRŽOVÁNÍ DANÝCH PRAVIDEL, NAŘÍZENÍ A DOPORUČENÍ. VĚŘÍME,ŽE SPOLEČNĚ VŠE ZVLÁDNEME TAK, ABYCHOM ZAJISTILI NAŠIM DĚTEM BEZPEČNÝ POBYT MEZI VRSTEVNÍKY, JEJICH VÝCHOVU A VZDĚLÁVÁNÍ. O PŘÍPADNÝCH ZMĚNÁCH BUDETE VČAS INFORMOVÁNI.

Rozhodnutí o přijetí

V Informace pro rodiče – Zápis je seznam přijatých dětí od 1. 9. 2020.

Znovuotevření

Vážení rodiče, po dohodě se zřizovatelem školy Obec Bohumilice bude provoz MŠ znovu zahájen dne: 25.5.2020

Continue reading »

Očkování k zápisu

Vážení rodiče, k zápisu do MŠ vám postačí čestné prohlášení o očkování dítěte viz. příloha, u zápisu nebudeme vyžadovat potvrzení od lékařky.

Výkaz péče o dítě

Vážení rodiče, pokud jste žádali o ošetřovné pro své děti z důvodů uzavření školky, zasílám odkaz na Výkaz péče o dítě, který po vyplnění předejte svým zaměstnavatelům.

Zápis do MŠ Bohumilice na školní rok 2020/2021

Sdělení pro žadatele

Vážení rodiče, z bezpečnostních důvodů a důvodů přechodného přerušení provozu mateřské školy, proběhne zápis do MŠ plánovaný na 4. 5. a 5. 5. 2020 bez účasti dětí a rodičů.

Na webových stránkách školy si již v tomto období můžete stáhnout a vytisknout Žádost a Evidenční list dítěte. Vyplněné tiskopisy zašlete na adresu školy:

MŠ Bohumilice
Bohumilice 105
p. Čkyně 384 81


Tiskopisy budou k dispozici též u ředitelky MŠ D. Šmídové, kde si je po telefonické domluvě na tel. č. 775 915 040 můžete vyzvednout.

V Bohumilicích: 31.3.2020
Dana Šmídová, ředitelka MŠ

Přerušení provozu

Obec Bohumilice jako zřizovatel Mateřské školy Bohumilice zavádí preventivní opatření proti šíření koronaviru SARS-CoV-2 (způsobující onemocnění COVID-19) a rozhodla na základě doporučení MŠMT o přerušení provozu MŠ Bohumilice čp.105, okres Prachatice.

Přerušení počíná dnem 16. 3. 2020 a platí až do odvolání.

Karneval s kouzelníkem Petem

Loučení se zimou a masopustním veselím jsme zakončili maškarní veselicí ve školce. Tentokrát nám program zpěstřil kouzelník Pet se svým programem Cirkus jede. Jeho vystoupení rozesmálo nejen dětské publikum, které se zapojilo do programu, ale i p. učitelky, na které Pet volal „holčičky“ – všichni jsme se dobře bavili. A protože jsme se na maškarní patřičně naparádili do krásných masek, ihned po rozloučení s kouzelníkem mohl pokračovat „školkovský“ karneval. O hudbu, tanečky a soutěže se postaral Bob a Bobek, králíci z klobouku, co se hodně podobali našim učitelkám Zuzce a Janě. Užili jsme si spoustu legrace a zábavy.

« 1 z 2 »

Kamarádi ptáčci

Letošní zima je zatím skoupá na sníh, ale mrazivá rána namalovala okolní krajinu přesto na bílo. Nikdy v tomto období nezapomínáme na zvířátka a ptáčky. Víme už mnoho o jejich životě a snažíme se jim pomáhat, jak nejlépe umíme. Letos jsme vyrobili malá krmítka a zavěsili na stromy ve školní zahradě – ještě ptačí dobroty a můžeme pozorovat, kolik ptačích kamarádů na naší zahradu zavítá.

No Images found.