Mateřská škola Bohumilice

Oficiální internetové stránky

RSS 2.0

Ahoj školko, škola volá……

Letošní předškoláčci si užívájí posledních pár měsíců v mateřské škole. Dávno ví, že hraní nahradí povinnosti, vždyť i ve školce se již pilně připravují v oblasti předmatematických a předčtenářských dovedností, plní své úkoly v pracovních listech a sešitech, pracují s programy pro předškoláky na interaktivní tabuli, dokončují nácvik správné výslovnosti a komunikativních dovedností při logopedické prevenci. Nedílnou součástí naší přípravy se stává i poznávání prostředí, kam po prázdninách z naší MŠ odejdou. 29. března jsme se vydali vláčkem do školy nejbližší – do Základní školy ve Čkyni. Zástupkyně ředitele Mgr. Václava Komínová nás mile přivítala a provedla nás prostory šaten, jídelny a družiny. Ve třídách už na nás netrpělivě čekali naši loňští kamarádi, nyní již prvňáčci ZŠ. Podívali jsme se do obou prvních tříd a společně se školáky se zapojili do vyučování. Na rozloučenou jsme obdarovali děti drobnými dárky a zazpívali naši písničku předškoláčků. Moc se nám ve škole líbilo a protože venku byl příjemný jarní den, vydali jsme se na zpáteční dvoukilometrovou cestu pěšky.

« z 2 »
Dana Šmídová


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *