Mateřská škola Bohumilice

Oficiální internetové stránky

RSS 2.0

Informace k postupnému otevírání MŠ Bohumilice

Informace pro rodiče k provozu mateřské školy od 12.4.2021

Návrat do mateřské školy je od pondělí 12.4. umožněn pouze dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání a dětem zaměstnanců vybraných profesí.

Děti budou před příchodem do MŠ za asistence zákonných zástupců 2x týdně (pondělí a čtvrtek) testovány. Vzhledem k tomu, že v budově není vhodná testovací místnost, bude toto testování probíhat před budovou MŠ. Je třeba počítat s časovou rezervou, rodiče budou čekat na vyhodnocení testu. Podrobné instrukce k průběhu testování sdělí příchozím pedagogický dozor.

Test není nutný provádět u dětí, které prodělaly onemocnění Covid-19 a od prvního pozitivního RT-PCR testu neuplynulo více než 90 dnů. Toto je nutné doložit potvrzením od lékaře nebo zprávou z laboratoře.

V mateřské škole nemusí mít děti roušku. Ostatní hygienická opatření, platná před uzavřením MŠ, budou i nadále dodržována ve všech venkovních i vnitřních prostorách. Vstup do budovy není v současnosti umožněn třetím osobám.

Pokud se rodič rozhodne, že za současných podmínek nebude své dítě do MŠ dávat, sdělí tyto okolnosti vedení MŠ. Jeho nepřítomnost bude omluvena a dohodnuta vzájemná spolupráce v oblasti vzdělávání dítěte.

O dalších změnách budete včas informováni

V Bohumilicích: 8.4.2021

Categories: Nezařazené

Dana Šmídová


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *