Mateřská škola Bohumilice

Oficiální internetové stránky

RSS 2.0

Znovuotevření

Vážení rodiče, po dohodě se zřizovatelem školy Obec Bohumilice bude provoz MŠ znovu zahájen dne: 25.5.2020

Prosíme rodiče, aby zvážili přítomnost dítěte vzhledem ke zdravotnímu stavu dítěte či rodinných příslušníků, k přítomnosti seniorů v rodině a také vzhledem k potřebnosti (nástup do zaměstnání x mateřská či rodičovská dovolená).

Zároveň prosíme o sdělení (sms, e-mail), zda o docházce dětí do prázdnin uvažujete. Pokud bude situace příznivá můžeme v případě potřeby na základě požadavků po projednání se zřizovatelem prodloužit červencový provoz o 1 týden tj. od 1.7.do 17.7. ( O letním provozu budete včas informováni)

Podmínky otevření

Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

  • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (rouškou).
  • Dodržení odstupů 2 metry ( není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).

Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou

  • Rodiče neshromažďujte se prosím před školou, dodržujte odstupy 2 metry

Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu. V prostorách mateřské školy

  • Děti si převezmeme u vchodu, bude jim změřena teplota, do MŠ nebude přijato dítě jevící jakékoliv zdravotní komplikace (rýma…)
  • MŠ má dostatek desinfekčních prostředků k zajiištění dodržování hygienických zásad, desinfekci povrchů a předmětů
  • Organizace aktivit dětí bude probíhat v co největší míře venku v areálu MŠ, po dobu pobytu v prostorách MŠ budou tyto často větrány.
  • Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.
  • Pro pobyt venku budeme využívat pouze areál MŠ
  • Před nástupem do MŠ odevzdejte prosím vyplněné čestné prohlášení viz. příloha

Categories: Nezařazené

Dana Šmídová


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *