Mateřská škola Bohumilice

Oficiální internetové stránky

RSS 2.0

Písničková vymyslivna

V pátek 14.října k nám zavítal pan Daňhel s veselým hudebním programem pro děti Písničková vymyslivna. Děti pomáhaly s kamarádem Bubem vymýšlet novou písničku pro princeznu, vymýšlely rýmy i slova, zpívaly známé písničky a doprovázely na rytmické hudební nástroje. O legraci nebyla nouze. Moc si to spolu s Bubem užily.

To je zlaté posvícení

Jako každý rok o posvícení se u nás ve školce v Bohumilicích pečou hnětýnky. Na zadělání těsta, vykrajování a zdobení se podílí všechny děti ze školky, a moc je to baví. S výsledkem jsme velmi spokojeni!

« z 2 »

Divadlo Z bedny – 6.10.2022

V novém školním roce se zase těšíme na celou řadu kulturních akcí a výletů. Tou první byla čtvrteční návštěva divadélka Z bedny s veselou pohádkou Kocour v botách. Ani tentokrát nás oba herci nezklamali. Přivezli pohádku plnou písniček, ale i ponaučení. Děti se aktivně zapojily do děje, tleskaly, smály se a zpívaly spolu s herci.

Dnes naposled…….

11.7. jsme pro naše předškoláčky připravili úplně poslední „školkovou“ akci – rozlučku spojenou s noční „přespávačkou“. Přišli ti nejodvážnější. Program jsme měli velmi bohatý – děti si sami připravily brambory a zeleninu, s pomocí p. učitelky rozdělaly oheň a ve velkém kotli uvařily výbornou zeleninovou polévku. Nechyběl přípitek a opékání buřtíků, spousta her a zpěv s kytarou. Čekání na večer jsme si zpříjemnili výrobou barevných svícnů, ve školce jsme si připravili lehátka, spacáky. Noční pyžamová stezka odvahy byla připravena hned po setmění. „Najdeme všech sedm světýlek a zvládneme trasu noční zahradou ?-říkali si naši malí odvážlivci, dříve než vyrazili do potemnělé zahrady. Odměnou jim byla krásná skleněná medaile, vyrobená jednou z našich maminek. A pak už poslední ukolébavka, poslední pohádka a zavrtání do spacáků. „Tak naposled děti dobrou noc“ – zašeptala školka.

« z 2 »

Slavnostní zakončení školního roku 2021-2022 a slavnostní rozloučení s předškoláky

Jaro, léto, podzim, zima, ve školce nám bylo príma, povídaly hodiny, že už budou prázdniny………tahle písnička nikdy nechybí na naší závěrečné slavnosti pro veřejnost v závěru školního roku. Letos jsme si připravili vystoupení na téma Naše planeta Země. Do příprav se zapojili nejen všechny učitelky, ale i řada rodičů. A tak v prosluněném letním odpoledni 21. června přivítal nejen celý kolektiv v tričkách s motivy vesmíru, ale i slavnostně vyzdobený areál mnoho natěšených návštěvníků. Program zahájila ředitelka MŠ svým projevem, přivítáním hostů a velkým poděkováním zřizovateli, rodičům a přátelům školy za jejich součinnost při organizaci celé řady akcí v průběhu roku. Poděkovala též svému kolektivu za skvěle odvedenou práci v tomto školním roce. A poté již mohla popřát jen krásný zážitek z pěveckých, recitačních a tanečních výkonů našich nejmenších, na které se všichni tak těšili. Nádherná píseň Chválím tě Země má…zakončila první část a pak již patřilo odpoledně našim předškoláčlům. Závěrečný tanec na téma Slunce a Země zvládli bez chybičky a byli za něj patřičně odměněny bouřlivým potleskem a dárečky od pana starosty. Krátkou přestávku, kdy se děti převlékají k slavnostnímu šerpování, vyplnila p. ředitelka prezentací celoročních projektů školy a prácí předškoláků při přípravě na vstup do ZŠ. Nejdojemnější část – slavnostní šerpování, loučení s mladšími dětmi, vypuštění balónků se jmény odcházejících dětí za doprovodu písně Jirky Koberského – Loučení zakončila náš program. Kolektiv MŠ děkuje všem návštěvníkům za potlesk a slova díků, panu starostovi za růže, rodičům předškoláčků za krásné dárky a spoustu květin a přeje všem krásné léto, prázdniny a hodně sluníčka na nebi i v srdcích. D. Šmídová

A skvělý zážitkový výlet nakonec………

Na úplný konec školního roku jsme si pro děti připravili v rámci naší česko-německé spolupráce společný výlet do Grafenau – „medvědího areálu“. Oba autobusy plné dětí přijely ve stejný čas, takže jsme do zážitkového parku mohli jít všichni společně. Tradičně jsme se přivítali česky i německy, zazpívali společnou píseň a po svačince jsme netrpělivě spěchali užít si krásné dopoledne v centru zábavných průlezek a lanových atrakcí. Děti zaujala vodní stavba, nášlapový chodníček a nejvíce si užily vodní brouzdaliště. Letní počasí přispělo k prožití krásného setkání na závěr školního roku. Úsměvy dětí i učitelek ve fotogalerii jsou toho důkazem.

« z 3 »
Projekt Od malička von klein auf – jarní část Pohádky a tradice je realizován ve spolupráci s Koordinačním centrem česko-německých výměn mládeže Tandem.

Výlet na Kašperk

2. června jsme vyjeli na školní výlet na královský hrad Kašperk, postavený českým králem Karlem IV. Vybaveni batohem se svačinkou a dobrou náladou jsme se vydali pěšky na 1 km dlouhou trasu směrem na hrad. Tam na nás čekala paní kněžna s drobnými úkoly a provedla nás celým hradem. Všechny úkoly jsme hravě splnili a vysvobodili jí tak ze zakletí. Na cestě zpět nikoho nohy nebolely a oběd nám na čerstvém vzduchu chutnal dvojnásob.

No Images found.

Rok stromů – celoroční projekt 2021-2022

Celoroční projekt Rok stromů jsme dnes zakončili návštěvou lípové víly. Po celý rok jsme si společně se stromovými skřítky vyprávěli o stromech, poznávali jejich názvy a užitek, četli příběhy, učili se básničky ze stejnojmenné publikace, lisovali listy, vyráběli a malovali. Dnes jsme se seznámili s posledním – naším národním stromem – lípou. Usadili jsme se pod jejími větvemi, poslouchali příběh, vnímali vůni květů a bzukot včeliček. Na otázky lipové víly většina z nás znala odpovědi, odměnou nám byla ochutnávka lipového čaje s medem, ukrytého v dutině staré lípy. Po návratu do školky na nás čekal ještě slavnostní závěr v podobě programu LES ve sférickém kině. Sférický projekční systém uvnitř nafouknutého stanu ve tvaru kopule byl pro mnohé z nás opravdový zážitek.

Závěr celoročních projektů INDIÁNI a FLAUTOŠKOLKA

Na konci května jsme úspěšně zakončili projekty, které se prolínaly celým rokem. Děti se seznamovaly s flétnou a rytmickými dovednostmi a také se zaměřily na zkoumání svých smyslů a mysli. Jsme na konci a proto se loučíme.

Dětský den – 1.6.2022

Při letošních oslavách MDD jsme využili pozvání do jízdárny na místní zámeček Skalice. Jízdu na koních si vyzkoušeli všichni – od těch nejmenších až po paní učitelky. Na školní zahradě pro nás p. kuchařky připravily slavnostní oběd. Jídlo na čerstvém vzduchu chutná nejlépe, obzvláště když na konci hostinky na nás čekala výborná zmrzlinka.

« z 2 »