Mateřská škola Bohumilice

Oficiální internetové stránky

RSS 2.0

V babiččině kuchyni – návštěva výstavy ve čkyňské Synagoze

Uprostřed tohoto týdne jsme vyjeli vláčkem do nedaleké Čkyně. Navštívili jsme Synagogu, kde na nás čekala Hanka Dědová. Provedla nás nádhernou výstavou „V babiččině kuchyni“ , ukázala spoustu zajímavých předmětů z dob našich prababiček, prozradila, na co se dříve tyto předměty používaly. Víme , co je to „kredenc“, „špajzka“ či „mycák“. Moc se nám líbilo, že jsme si mohli vyzkoušet ruční mletí kávy, drcení koření v hmoždíři, strouhání tvrdého pečiva. Sestavení velkých obrázků Synagogy či šumavské louky v závěru návštěvy pro nás bylo hračkou.

Po dobré svačince jsme se vydali pěšky do Bohumilic. Sluníčko vykouklo zpoza mraků a nám vůbec nevadilo, že jsme si cestou zmáčeli botky v krásném koutku u kapličky „Ve Zdůlí „a na lukách. Vždyť jsme dokázali, že jsme všichni zdatnými turisty.

« z 2 »

Zakončení celoročních projektů

Tento rok probíhaly v naší mateřské škole tyto projekty:

Ekologie – Vyprávění starého stromu

No Images found.

Indiáni

Flautoškolka

No Images found.

Němčina – Od malička

Výlet do Freyungu do MŠ Freyung

Děti se do německé školky velmi těšily, po přivítání, předání dárečků a zazpívání Klexisongu, jsme před MŠ nacvičovali společný tanec na červnové vystoupení ve Freyungu. Po svačince jsme se přesunuli na blízké hřiště, kde si děti společně dosyta pohrály. Počasí nám přálo, všichni byli spokojeni.

Projekt příhraniční spolupráce je realizován ve spolupráci s Koordinačním centrem česko-německých výměn mládeže Tandem a za finanční podpory Česko-německého fondu budoucnosti.

Výlet na hrad Strakonice

Děti se zúčastnily interaktivní prohlídky v hradu a vyzkoušely si vyrobit pečeť. Byly velmi aktivní a nadšené. Vláčkem jsme si užili cestu zpět.

« z 2 »

Čarodějnice a májka 2023

Na sklonku měsíce jsme vyhnali vše zlé z naší školky spálením symbolicky vyrobené čarodějnice. Užili jsme si celý den v převlečení za čarodějné postavy. Na závěr jsme si ozdobili májku. Tento den byl plný radosti, kouzel a veselého dovádění.

Komunitní setkávání s rodiči – Tvoříme s maminkou

Májové slunečné odpoledne jsme věnovali blížícímu se svátku matek. Pozvali jsme si maminky ke společnému tvoření s dětmi. Připravili jsme si pro ně výtvarnou dílnu s výrobou škrobového papíru a tvořivou dílnu s výrobou tašek ze starého trika. Škrobový papír použijeme po jeho zaschnutí k výrobě přáníček pro maminky. Moc děkujeme všem za bohatou účast a společně prožité odpoledne.

Projekt komunitního setkávání z rodiči je finančně podporován ze Šablony JAK I MŠ Bohumilice

Skřítci Pořádníčci

Ukliďmě Česko 2023

V rámci celorepublikové akce jsme v pondělí 24.4. 2023 zorganizovali společně s dětmi úklidovou akci Skřítci Pořádníčci. Kolektiv dětí a zaměstnanců mateřské školy zahájil úklidovou akci u budovy MŠ, cílem úklidu se stala cesta kolem hřiště do našeho „sasankového království“. Děti si na skřítky Pořádníčky zahrály již v MŠ, kdy pomáhaly pohádkové babičce posbírat a správně roztřídit odpad. Vybaveny rukavicemi a pytli pro tříděný odpad se pak vydaly s p. učitelkami a ostatními zaměstnanci školky na trasu. Nasbíraný a roztříděný nepořádek, který opravdu do přírody nepatří, jsme zanechali u kontejnérů na hřišti. Až vyrostou tihle malí skřítci “ Pořádníčci“, určitě žádnou pet lahev, či jiné odpadky do přírody neodhodí.

Jak se žije nevidomým

Naší MŠ navštívil pan Aleš Klabouch z Českých Budějovic, aby nám povyprávěl o životě nevidomých lidí. Ověřili jsme si, jak je důležité těmto lidem pomáhat, dozvěděli jsme se, co vše potřebují k usnadnění života s postiženým zrakem. Děti si vyzkoušely chůzi se slepeckou holí.

Dopravní hra 2023

Na svých dopravních prostředcích jsme si vyzkoušeli zdatnost ve zdolání slalomu, pohybu na dopravním hřišti mezi značkami. Znalost dopravních značek a chování při různých dopravních situacích.

Drak Karamelák – hudební divadlo pana Daňhela

Již podruhé v tomto školním roce nás navštívil veselý pan Daňhel, tentokrát s pohádkou Drak Karamelák. Ani tentokrát nechyběly písničky, tance a legrace, a ani tentokrát děti nezahálely. Po celou dobu tvořily pohádku společně s panem Daňhelou, měnily se v herce, zpěváky i tanečníky a pomáhaly Honzovi zachránit princeznu.