Mateřská škola Bohumilice

Oficiální internetové stránky

RSS 2.0

Návštěva knihovny

V úterý a ve středu jsme navštívili městskou knihovnu ve Vimperku. Paní knihovnice nás seznámila se známými příběhy z knihy „O pejskovi a kočičce, jak pekli dort“ a „O koťátku, které se chtělo naučit číst.“ Děti se aktivně zapojovaly a společně dotvářely příběhy. Po dlouhé době jsme se svezli vlakem. Zapojili jsme se do soutěže „Kniha o lese“ výtvorem dětí z MŠ Bohumilice, která bude na výstavě v městské knihovně k nahlédnutí v březnu a v dubnu.

Děti z druhé třídy si na návštěvu do knihovny vzaly i človíčka Bohumila.

Vánoční nadělování zvířátkům do krmelce

I letos děti přinesly pro zvířátka spoustu dobrot v podobě jablíček, mrkviček, kukuřice, kaštanů a suchého pečiva. Nasypali jsme je do nedalekého krmelce a popřáli jsme zvířátkům veselé Vánoce…….

Předvánoční setkání u vánočního stromečku

„Veselé rolničky, koníčků zvoní…“ už je tu zase, ten vánoční čas. V pozdním odpoledni jsme uskutečnili vystoupení s příjemnou atmosférou. Děti se předvedly s krátkým programem, vánočně laděnými písničkami, básničkami a tanečky.

Přejeme všem krásné Vánoce.

4. online setkání s dětmi z MŠ Freyung

logo Tandem
Tato doba, zdá se, nám na dlouho překazila naší příhraniční spolupráci s MŠ Freyung v podobě společných výletů a vzájemných návštěv s českoněmeckým programem. Dlouholetou tradici obou škol však nehodláme přerušit a tak jsme vzájemné návštěvy nahradili online setkáváním. Zpočátku nám situaci stěžovala chybějící porouchaná interaktivní tabule, přenos u malého notebooku neumožnil vše, co jsme si naplánovali. Pořídili jsme si tedy k Ježíšku nový display, i díky finanční podpoře z programu Od malička…..(Tandem Plzeň), jsme si prosincové setkání konečně užili. Celé bylo laděno vánočně, povídali jsme si o tradicích u nás i v Německu, naučili některá slovíčka a vánoční přání, zazpívali a zatancovali. Svým kamarádům jsme do Německa poslali dárek- česko-německé pohádky, z kterých si společně čteme.

Advent v MŠ – vánočky

Na dnešní den jsme se moc těšili. Stromeček ve třídě je již ozdobený, od rána zní ve školce vánoční koledy. My jsme se na chvíli proměnili na cukráře a pekaře a dali se do práce. Šlo nám to pěkně od ruky, vždyť těsto na vánočky od paní učitelky krásně nakynulo a provonělo celou školku. S upečením pomohla paní kuchařka – a to se už vůně Vánoc linula až ven. Zítra si na našich vlastnoručně upečených vánočkách všichni pochutnáme. Mňam, to bude dobrota.

Advent v MŠ – vánoční stromeček

Čas čekání na Ježíška nám ve školce příjemně utíká. Ve vesnici už září vánoční výzdoba, ve školce jsme si udělali moc hezký adventní kalendář – stromek a každý den na něm odkrýváme úkol, který se pro nás za dřevěnými vločkami skrývá. Najít na návsi Betlém bylo pro nás hračka, zasadit si svůj vánoční stromeček před školkou, to už chtělo spolupráci s učitelkami a rodiči. A rodiče rozhodně nezůstali stranou. Nejen, že nám jeden tatínek stromek dovezl a druhý krásně nasvítil, ale maminky nám navíc pomohli doma vytvořit vlastní ozdobu a složit krátkou vánoční básničku. Ozdůbky na stromku stále přibývají. Rozzářený stromek nás vítá každé ráno a my spěcháme užít si těch pár krásných dní, co zbývají do Vánoc.

« z 2 »

Adventní čas a mikulášská nadílka

V prvním adventním týdnu jsme si rozsvítili první svíčku na adventním věnečku a začali si vyprávět o zvycích a obyčejích lidí v tomto předvánočním období. První týden patří vždy Mikulášům, čertům a andělům – učíme se básničky, písničky, dovádíme při hrách a s tanečky a těšíme se na mikulášskou nadílku. Mezi námi se najdou i zlobiváci a ti se trošku bojí, jak to všechno letos dopadne. A dopadlo to jako vloni. Na konci týdne před školkou vyrostlo peklo a napadal sněhový poprašek. Teple jsme se oblékli a vyhlíželi mikulášskou družinu. Všichni už je dobře známe, jezdí k nám každý rok – malinko přísný Mikuláš, moc hodný anděl a dovádivá čertice se strašidelným čertem. A nikdy ji nezapomenou – tu knihu plnou našich lotrovin, ale i pochval a pohlazení pro ty hodné z nás. Povídání s Mikulášem a andělem, to je vždy velká legrace, i když čertů se trochu bojíme a slibujeme, že už ten rok příští budeme určitě moc hodní. Za to jsme si vysloužili mikulášskou nadílku, a jak je u nás dobrým zvykem , zatancovali jsme si společně veselý čertovský taneček.

https://youtu.be/17xtwjlyBNs

EVV – Rok stromů a Kouzelnická stezka

V listopadové části celoročního projektu Rok stromů se děti seznámily s lískou – symbolem tajemství. Doplnily si náš herbář o vylisované listy, zahrály hry s oříšky, poslechly příběh o lísce. Na vycházkách si připomněly, které listnaté stromy již umí pojmenovat, nasbíraly další plody podzimu pro zvířátka. V závěru tohoto týdne jsme si společně uspořádali Kouzelnickou stezku – 7 kouzelníků (z projektu Lidé Země) si pro nás připravilo úkoly, při kterých jsme si vzájemně pomáhali, spolupracovali, naučili jsme se jako zvířátka splynout s přírodou, či si ověřili svoji sílu, pozornost, tvořivost a důvtip

Svatomartinský lampionový průvod 2021

První ročník svatomartinského lampionového průvodu se vydařil. V podvečer jsme za svitu lampionů a osvětlené cestičky svícínky, které si děti vytvořily, došli až k ohništi. Děti si cestu se SVÝMI SVĚTÝLKY velmi užívaly. Odměnou jim bylo společné opékání špekáčků a teplý lampionový čajík. Byl to všeobecně vydařený příjemný podvečer strávený spolu s rodiči a dětmi. Děkujeme všem za hojnou účast

No Images found.

Divadlo Z bedny

Princezna na hrášku