Mateřská škola Bohumilice

Oficiální internetové stránky

RSS 2.0

Dopravní hra 2023

Na svých dopravních prostředcích jsme si vyzkoušeli zdatnost ve zdolání slalomu, pohybu na dopravním hřišti mezi značkami. Znalost dopravních značek a chování při různých dopravních situacích.

Drak Karamelák – hudební divadlo pana Daňhela

Již podruhé v tomto školním roce nás navštívil veselý pan Daňhel, tentokrát s pohádkou Drak Karamelák. Ani tentokrát nechyběly písničky, tance a legrace, a ani tentokrát děti nezahálely. Po celou dobu tvořily pohádku společně s panem Daňhelou, měnily se v herce, zpěváky i tanečníky a pomáhaly Honzovi zachránit princeznu.

No Images found.

Návštěva Městské knihovny ve Vimperku

V týdnu před Světovým dnem knihy navštívily obě naše třídy Městskou knihovnu ve Vimperku. Děti z 2. třídy měly v úterý 11.4. možnost prohlédnout si tyto moderní prostory, kde si mohou společně s rodiči zapůjčit knihy. Vedoucí knihovny paní Eva Buryánová si s dětmi zajímavě vyprávěla o provozu knihovny, o vztahu ke knize, o oblíbených titulech, spisovatelích a ilustrátorech. Nechybělo čtení z nové knihy ………Poté byl dětem ponechán volný čas na prohlídku, listování v obrázkových knihách a hraní. Zpáteční cestu k nádraží jsme využili k rozšíření našich znalostí o dopravě nejen při návštěvě dopravního hřiště , ale i při řešení správného chování chodců ve větším městě na rušných křižovatkách.

Ve středu 12.4. čekala knihovna na naše menší kamarády z 1. třídy.

No Images found.

Návštěva ZUŠ Vimperk

Po týdnu jsme se opět vydali vláčkem do Vimperka do ZUŠ. Děti shlédly obor výtvarný, kde si zkusily pracovat s hlínou, taneční a dramatický. Dětem se moc líbilo, na závěr si pohrály na Rakosníčkovo hřišti, kde se mohly vyřádit, počasí nám totiž tentokrát přálo.

No Images found.

Velikonoční tvoření 2023

V období před Velikonocemi se pravidelně scházíme s rodiči, sourozenci i prarodiči našich dětí, abychom vytvořili jednoduché velikonoční dekorace a společně strávili příjemné chvíle v prostorách MŠ. V letošním roce nám chladné počasí nedovolilo tvořit venku, užili jsme si tedy příjemné odpoledne v jarně vyzdobené 1. třídě.

Projekt komunitního setkávání z rodiči je finančně podporován ze Šablony JAK I MŠ Bohumilice

No Images found.

Setkání ve Freyungu

Zima pomalu končí a my jsme mohli opět zahájit naši příhraniční spolupráci s MŠ St. Josef ve Freyungu prvním jarním setkáním. Dostalo se nám opět srdečného přivítání. Dopoledne jsme zahájili společným posezením v tělocvičně společně s maskotem Klexi, který seznamuje německé děti s českým jazykem. Po vzájemném předání dárečků jsme si zazpívali písničku Der Hallo- Klexi-Song (české děti již zvládly refrén v německém jazyce). S touto společnou písní se chceme prezentovat na květinových slavnostech v červnu ve Freyungu. Součástí vystoupení bude i taneček na píseň M. Ztraceného Cesty , který jsme německým kamarádům a jejich učitelkám zatancovali. Na příštím setkání ho již budeme nacvičovat společně. Po dobré svačince pro nás p. učitelky připravili tvoření – zdobení velikonočních vajíček a program zakončily volné společné hry.

Projekt „Naše cesty“ v rámci celoročního programu Od malička – von klein auf je realizován ve spolupráci s koordinačním centrem česko-německých výměn mládeže Tandem a za finanční podpory Česko-německého fondu budoucnosti.

No Images found.

Předškoláci v ZŠ Čkyně

Zápis do základních škol se blíží a naši předškoláci mají před sebou poslední měsíce v mateřince. Dnes se byli podívat, jak to v základní škole chodí. Zázemí nám poskytla Základní škola ve Čkyni. Zástupkyně ředitele paní Mgr. Komínová nám ukázala družinu, šatny i školní jídelnu a pak nás už zavolal školní zvonek do 1. třídy. Prvňáčci se na nás velmi těšili a ihned nám předvedli svoje čtenářské dovednosti. Naši předškoláčci však vůbec nezůstali pozadu, počáteční hlásku ve slově, první písmenka, číselnou řadu i plnění úkolu na interaktivní tabuli lehce zvládli. Rozloučili jsme se písničkou a předáním dárečků. Dříve, nežli přijel vláček, jsme se mohli ještě vydovádět na dětském hřišti.

« z 2 »

Karneval

Karnevalem nás provázeli tanečnice Tancinožka a skokan na lyžích Mr. Nitka. Tanec, soutěže a legrace byly po celou dobu přítomny. A to za doprovodu dětských písniček pod vedením veleslavné dýdžejky. Všichni přítomní se veselili a vše si náramně užili. Maseky byly pestré a velká pochvala patří především maskám domácí výroby. Nechyběla ani malá sladká odměna.

« z 3 »

Ke krmelci

Po roce jsme se opět vydali s dětmi ke krmelci, kde jsme zvířátkům nadělili jen samé dobroty, které měly děti za úkol přinést. Děkujeme rodičům, že dětem s tímto úkolem pomohli. Cestu ke krmelci děti zvládly bravurně, cestou nám foukal větřík , který krásně zbarvil tvářičky do červena.

Malá zimní olympiáda

Týden po lyžařském výcviku napadal sníh i v Bohumilicích a tak jsme si konečně mohli užít zimní radovánky i u nás. V mateřské škole jsme si vyprávěli o zimních sportech a venku uspořádali malou zimní olympiádu. Děti závodily ve sjezdu na kluzákách, sjížděly krátký svah na lyžích a postavily sněhuláka. Závěr patřil předávání odměn. Těšíme se, že nám sníh ještě nějaký čas vydrží.

« z 3 »