Mateřská škola Bohumilice

Oficiální internetové stránky

RSS 2.0

24.9.2019- podzimní setkání v Bohumilicích

Logo Tandem
Projekt je realizován ve spolupráci s Koordinačním centrem česko-německých výměn mládeže Tandem.

Prázdniny utekly jako voda a je tu nový školní rok. A s ním i pokračování naší spolupráce s MŠ St. Josef Freyung. První podzimní setkání jsme připravili v naší MŠ. V dopoledním programu jsme přivítali 18 německých kamarádů s jejich pedagogy. V úvodním programu jsme si vyměnili české a německé pozdravy, zatančili, zacvičili a u mapy Evropy jsme si ukázali, jak mají obě školky k sobě blízko. S organizací nám opět pomohli naši rodiče. Děti české i německé se dnes viděli poprvé, přesto si spolu bezprostředně hrály. Další setkání proběhne již příští měsíc – pojedeme na společný výlet do německého skanzenu ve Finsterau.

Prázdniny 2019

No Images found.

Závěrečné vystoupení 2019

Opět jsme se po roce sešli u této významné příležitosti, ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY. Všichni můžeme s pýchou poznamenat, že ty děti za ten rok udělaly ale pořádný kus práce. Kouzelné téma nás zavedlo do tajemného světa skřítků i jiných bytostí. Tento svět bezchybně dobarvila i velká výstava skřítků, které vytvořilo mnoho rodičů se svými dětmi. Velmi jim za to děkujeme a jejich snahy a píle si velmi ceníme. Druhá část vystoupení byla věnována především našim předškolákům, kteří byli oceněni věcnými dárky a šerpou. Rádi bychom poděkovali hudebnímu doprovodu a všem, kteří se podíleli na vystoupení jakýmikoli prostředky.

Ale povedlo se jim to, co…

« 1 z 2 »

Léto je tu!

Poslední předprázdninový týden si konečně užíváme léta. Každý den je něčím mimořádný. V pondělí k nám zavítalo divadlo Z bedny se svojí pohádkou O řepě. V úterý jsme v Bohumilicích přivítali německé kamarády, středa patří slavnostnímu odpoledni – závěrečnému vystoupení dětí a šerpování předškoláků. Ve čtvrtek se vydáme vláčkem do nedalekých Malenic a v pátek zakončíme školní rok sportovním zápolením s předáním cen a diplomů za účast v celoročním projektu Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky. A k tomu všemu letní prosluněné počasí a koupání. A pak už hurá na prázdniny !

No Images found.

Výlet v Malenicích se vydařil. Navštívili jsme mateřskou školu, pohráli si s kamarády a po sladké tečce v podobě nanuka jsme vláčkem vyrazili zpět.

Dnešní poslední předprázdninový den – Sportovní hry, kterými jsme zakončili celoroční projekt Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky

Letní setkání v MŠ Bohumilice

Náš program příhraniční spolupráce s MŠ St. Josef Freyung končí svoji jarní část setkáním v naší mateřské škole. Aktivity pod názvem “ Ten umí to a ten zas tohle“ jsme zařadily do všech našich jarních setkání. Dnešní dílnička – práce s vlnou- byla též součástí programu. A protože byl opravdu krásný slunný letní den, strávili jsme ho celý na naší zahradě. A jako vždy nechybělo přivítání, společný program s písničkami a tanečky v česko-německém jazyce, bohaté občerstvení z dílny našich maminek a babiček a společné hraní na zahradě. Kamarádi z Freyungu si odváželi s sebou vlastnoručně vyrobené dárečky z vlny, které si vyrobili pod vedením jedné z našich maminek. Velmi jí i maminkám, které připravily pohoštění děkujeme.

Projekt je realizován ve spolupráci s Koordinačním centrem česko-německých výměn mládeže Tandem

Netradiční tkalcovna na vlně

Dnes jsme vyrazili s autobusem téměř „za humna.“Cílem naší cesty byla Tkalcovna v Bošicích. Výlet se uskutečnil v rámci realizace projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Vimperk II.

Děti si prohlédly tkalcovnu, seznámily se netradičně s využitím vlny od stříhání oveček přes její zpracování (praní, česání, barvení, předení, tkaní, plstění),až po výrobu vlněných koberečků, tašek a jiných drobných dárkových předmětů. A protože se v tkalcovně zabývají zpracováním vlny z vlastních zdrojů, navštívili a nakrmili jsme i ovečky na pastvinách. Také kozy a oslíci se dětem velmi líbili. Součástí dopoledního bloku byl i edukační program, kde si děti vytvořily drobné dekorativní dárečky s využitím vlny a vlněné plstě. Zatím co starší kamarádi se seznamovali s nástroji potřebnými v tkalcovně jako je člunek, bidlen, krampl, sukadlo, motovidlo, kolovrátek a dokonce i paprsek , mladší hledali po zahrádce ztracené malé plyšové ovečky, vraceli je do ohrádky a z vrby postavili plot. Ale ani o dílnu nebyli ti nejmenší ošizeni a vyzkoušeli práci na tkalcovském stavu. Tentokrát se nám vydařilo pěkné letní počasí, a tak jsme se z vesela a s veselým řidičem vrátili spokojeni k obědu do Bohumilic.

Děkujeme p. Jiřičkové za milé přijetí i dobře připravený program.

No Images found.

Zájmové aktivity v naší MŠ

Po celý rok se naši předškoláci seznamovali s hrou na flétničku v programu Hrajeme si s písničkou. flétničkou a kamarádem Fučílkem. Na poslední hodině zvládli zahrát 5 tónů, osvojili si správné dýchání i zahráli jednoduchou písničku. Blahopřejeme a těšíme se, že některé z nich uvidíme na konzertech ZUŠ v příštích letech.

Závěr indiánů

Všichni předškoláci prošli úspěšně zkouškou poznání a prožili příjemné slunečné odpoledne.

Dětský den 2019

Hola, hola dětský den nás volá…děti do školky patří, a proto jak jinak než hrou slavíme jejich nadcházející svátek. Dopoledne trávíme na školní zahradě netradičně. Běžné herní prvky jsou obohaceny o stanoviště, kde děti plní nejrůznější úkoly ve sportovních, zručných i hravých aktivitách – shazují plechovky, zvládnou chůzi na chůdách, ošetří zraněného medvídka, zdolají lanovou dráhu poslepu s hmatovými prvky, zachrání tonoucího lanem, skákání panáka je pro ně hračkou…Zábavné dopoledne jsme zakončili již tradičním obědem venku a rozdáním diplomů i zasloužených cen.

« 1 z 3 »

Staročeský mlýn Hoslovice

Projekt je realizován ve spolupráci s Koordinačním centrem česko-německých výměn mládeže Tandem

Ani na dalším letošním výletě nás sluníčko nedoprovázelo, naopak jsme se vypravili do zprvu pěkně uplakaného dne. Cílem cesty se stal středověký hoslovický mlýn. Cestu tam jsme si zpříjemnili plněním úkolů – trasu jsem hledali podle mapy, poznávali zajímavé objekty a také rostliny šumavské přírody. Ani dešťové kapky nám náladu nezkazily a tak se raději shovaly do mraků. Ke mlýnu jsme dorazili nejen my, ale i naši němečtí kamarádi z freyungské školky za vcelku příjemného počasí. Tam již na nás čekal pan mlynář a pracovnice strakonického muzea Katka. Program, který následoval se protáhl na celé dopoledne- prohlédli jsme si mlýn, roubenou světnici, dochované funkční mlecí zařízení, sýpku, pec, poznávali staré nádoby a nářadí, které vídáváme již jen v pohádkách, zemědělské nářadí i mlýnské kolo. Někteří z nás si vyzkoušeli, jak se mlátilo cepem. V přilehlém hospodářství jsme obdivovali čerstvě narozená kůzlata. V druhé části programu nechyběla tvořivá dílnička- edukační program s Katkou a návštěva expozice Ze života šumavského Podlesí. My starší jsme se dozvěděli mnohé ze života na mlýně a životě venkovských lidí na Šumavě.

Edukační program byl financován z projektu Šablony II. V MŠ Bohumilice

« 1 z 2 »