Mateřská škola Bohumilice

Oficiální internetové stránky

RSS 2.0

Léto je tu!

Poslední předprázdninový týden si konečně užíváme léta. Každý den je něčím mimořádný. V pondělí k nám zavítalo divadlo Z bedny se svojí pohádkou O řepě. V úterý jsme v Bohumilicích přivítali německé kamarády, středa patří slavnostnímu odpoledni – závěrečnému vystoupení dětí a šerpování předškoláků. Ve čtvrtek se vydáme vláčkem do nedalekých Malenic a v pátek zakončíme školní rok sportovním zápolením s předáním cen a diplomů za účast v celoročním projektu Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky. A k tomu všemu letní prosluněné počasí a koupání. A pak už hurá na prázdniny !

Výlet v Malenicích se vydařil. Navštívili jsme mateřskou školu, pohráli si s kamarády a po sladké tečce v podobě nanuka jsme vláčkem vyrazili zpět.

Dnešní poslední předprázdninový den – Sportovní hry, kterými jsme zakončili celoroční projekt Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky

Letní setkání v MŠ Bohumilice

Náš program příhraniční spolupráce s MŠ St. Josef Freyung končí svoji jarní část setkáním v naší mateřské škole. Aktivity pod názvem “ Ten umí to a ten zas tohle“ jsme zařadily do všech našich jarních setkání. Dnešní dílnička – práce s vlnou- byla též součástí programu. A protože byl opravdu krásný slunný letní den, strávili jsme ho celý na naší zahradě. A jako vždy nechybělo přivítání, společný program s písničkami a tanečky v česko-německém jazyce, bohaté občerstvení z dílny našich maminek a babiček a společné hraní na zahradě. Kamarádi z Freyungu si odváželi s sebou vlastnoručně vyrobené dárečky z vlny, které si vyrobili pod vedením jedné z našich maminek. Velmi jí i maminkám, které připravily pohoštění děkujeme.

Projekt je realizován ve spolupráci s Koordinačním centrem česko-německých výměn mládeže Tandem

No Images found.

Netradiční tkalcovna na vlně

Dnes jsme vyrazili s autobusem téměř „za humna.“Cílem naší cesty byla Tkalcovna v Bošicích. Výlet se uskutečnil v rámci realizace projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Vimperk II.

Děti si prohlédly tkalcovnu, seznámily se netradičně s využitím vlny od stříhání oveček přes její zpracování (praní, česání, barvení, předení, tkaní, plstění),až po výrobu vlněných koberečků, tašek a jiných drobných dárkových předmětů. A protože se v tkalcovně zabývají zpracováním vlny z vlastních zdrojů, navštívili a nakrmili jsme i ovečky na pastvinách. Také kozy a oslíci se dětem velmi líbili. Součástí dopoledního bloku byl i edukační program, kde si děti vytvořily drobné dekorativní dárečky s využitím vlny a vlněné plstě. Zatím co starší kamarádi se seznamovali s nástroji potřebnými v tkalcovně jako je člunek, bidlen, krampl, sukadlo, motovidlo, kolovrátek a dokonce i paprsek , mladší hledali po zahrádce ztracené malé plyšové ovečky, vraceli je do ohrádky a z vrby postavili plot. Ale ani o dílnu nebyli ti nejmenší ošizeni a vyzkoušeli práci na tkalcovském stavu. Tentokrát se nám vydařilo pěkné letní počasí, a tak jsme se z vesela a s veselým řidičem vrátili spokojeni k obědu do Bohumilic.

Děkujeme p. Jiřičkové za milé přijetí i dobře připravený program.

Zájmové aktivity v naší MŠ

Po celý rok se naši předškoláci seznamovali s hrou na flétničku v programu Hrajeme si s písničkou. flétničkou a kamarádem Fučílkem. Na poslední hodině zvládli zahrát 5 tónů, osvojili si správné dýchání i zahráli jednoduchou písničku. Blahopřejeme a těšíme se, že některé z nich uvidíme na konzertech ZUŠ v příštích letech.

Závěr indiánů

Všichni předškoláci prošli úspěšně zkouškou poznání a prožili příjemné slunečné odpoledne.

Dětský den 2019

Hola, hola dětský den nás volá…děti do školky patří, a proto jak jinak než hrou slavíme jejich nadcházející svátek. Dopoledne trávíme na školní zahradě netradičně. Běžné herní prvky jsou obohaceny o stanoviště, kde děti plní nejrůznější úkoly ve sportovních, zručných i hravých aktivitách – shazují plechovky, zvládnou chůzi na chůdách, ošetří zraněného medvídka, zdolají lanovou dráhu poslepu s hmatovými prvky, zachrání tonoucího lanem, skákání panáka je pro ně hračkou…Zábavné dopoledne jsme zakončili již tradičním obědem venku a rozdáním diplomů i zasloužených cen.

« 1 z 3 »

Staročeský mlýn Hoslovice

Projekt je realizován ve spolupráci s Koordinačním centrem česko-německých výměn mládeže Tandem

Ani na dalším letošním výletě nás sluníčko nedoprovázelo, naopak jsme se vypravili do zprvu pěkně uplakaného dne. Cílem cesty se stal středověký hoslovický mlýn. Cestu tam jsme si zpříjemnili plněním úkolů – trasu jsem hledali podle mapy, poznávali zajímavé objekty a také rostliny šumavské přírody. Ani dešťové kapky nám náladu nezkazily a tak se raději shovaly do mraků. Ke mlýnu jsme dorazili nejen my, ale i naši němečtí kamarádi z freyungské školky za vcelku příjemného počasí. Tam již na nás čekal pan mlynář a pracovnice strakonického muzea Katka. Program, který následoval se protáhl na celé dopoledne- prohlédli jsme si mlýn, roubenou světnici, dochované funkční mlecí zařízení, sýpku, pec, poznávali staré nádoby a nářadí, které vídáváme již jen v pohádkách, zemědělské nářadí i mlýnské kolo. Někteří z nás si vyzkoušeli, jak se mlátilo cepem. V přilehlém hospodářství jsme obdivovali čerstvě narozená kůzlata. V druhé části programu nechyběla tvořivá dílnička- edukační program s Katkou a návštěva expozice Ze života šumavského Podlesí. My starší jsme se dozvěděli mnohé ze života na mlýně a životě venkovských lidí na Šumavě.

Edukační program byl financován z projektu Šablony II. V MŠ Bohumilice

« 1 z 2 »

Závěrečná výprava projektu Z přírody hop do pohádky, čekají nás ekohrátky

Dnešní výpravou do přírody, jsme se rozloučili s eko projektem. Zabrousili jsme do světa těch nejmenších viditelných živočichů, do říše hmyzu. Plnili jsme nejrůznější úkoly a vyrobili jsme broučky a jiný hmyz z tvrdnoucí keramické hmoty a přírodnin, které jsme v lese našli. Na okraji lesní říše byly děti odměněny za správné a pečlivé plnění úkolů diplomem, medailí a drobnou dobrotou. Už se těšíme s budoucími předškoláky a mladšími dětmi z mš na další pokračování projektu v následujícím roce.

No Images found.

Dopravní hra 2019

Radostné štěbetání dětí, kdo má jaké kolo, předcházelo samotnému závodění ve slalomu a rychlostní jízdě. Všichni závodníci dokázali svůj um i v jízdě na vyznačené dráze s dodržováním silničních pravidel. Užití semaforu bylo příjemným zpestřením. Na závěr dne si všichni účastníci odnesli nejen spoustu zážitků, ale i diplom s cenami.

« 1 z 4 »

Projektový den v MŠ – Na vlně

Projekt přinesl nabídku netradiční činnosti k rozvoji jemné motoriky s využitím vlny i ostatních materiálů.

Děti ve skupinové práci za spolupráce pedagoga a pod vedením odborníka byly seznámeny s původem vlny a jejího zpracování, s vlastnostmi vlny, vyzkoušely si netradiční techniky, měly prostor pro upatnění vlastní fantazie a kreativity. Vlastnoručně vyrobená díla (obrázky, ozdoby) si děti odnesou domů. Program bude pokračovat návštěvou netradiční tkalcovny Na vlně, kam pojedeme v červnu, abychom se seznámili s domácí výrobou a dalším využitím přírodní vlny.

Edukační program byl financován z projektu Šablony II. V MŠ Bohumilice