Mateřská škola Bohumilice

Oficiální internetové stránky

RSS 2.0

Čarodějnice a májka 2023

Na sklonku měsíce jsme vyhnali vše zlé z naší školky spálením symbolicky vyrobené čarodějnice. Užili jsme si celý den v převlečení za čarodějné postavy. Na závěr jsme si ozdobili májku. Tento den byl plný radosti, kouzel a veselého dovádění.

No Images found.

Komunitní setkávání s rodiči – Tvoříme s maminkou

Májové slunečné odpoledne jsme věnovali blížícímu se svátku matek. Pozvali jsme si maminky ke společnému tvoření s dětmi. Připravili jsme si pro ně výtvarnou dílnu s výrobou škrobového papíru a tvořivou dílnu s výrobou tašek ze starého trika. Škrobový papír použijeme po jeho zaschnutí k výrobě přáníček pro maminky. Moc děkujeme všem za bohatou účast a společně prožité odpoledne.

Projekt komunitního setkávání z rodiči je finančně podporován ze Šablony JAK I MŠ Bohumilice

Skřítci Pořádníčci

Ukliďmě Česko 2023

V rámci celorepublikové akce jsme v pondělí 24.4. 2023 zorganizovali společně s dětmi úklidovou akci Skřítci Pořádníčci. Kolektiv dětí a zaměstnanců mateřské školy zahájil úklidovou akci u budovy MŠ, cílem úklidu se stala cesta kolem hřiště do našeho „sasankového království“. Děti si na skřítky Pořádníčky zahrály již v MŠ, kdy pomáhaly pohádkové babičce posbírat a správně roztřídit odpad. Vybaveny rukavicemi a pytli pro tříděný odpad se pak vydaly s p. učitelkami a ostatními zaměstnanci školky na trasu. Nasbíraný a roztříděný nepořádek, který opravdu do přírody nepatří, jsme zanechali u kontejnérů na hřišti. Až vyrostou tihle malí skřítci “ Pořádníčci“, určitě žádnou pet lahev, či jiné odpadky do přírody neodhodí.

Jak se žije nevidomým

Naší MŠ navštívil pan Aleš Klabouch z Českých Budějovic, aby nám povyprávěl o životě nevidomých lidí. Ověřili jsme si, jak je důležité těmto lidem pomáhat, dozvěděli jsme se, co vše potřebují k usnadnění života s postiženým zrakem. Děti si vyzkoušely chůzi se slepeckou holí.

No Images found.

Dopravní hra 2023

Na svých dopravních prostředcích jsme si vyzkoušeli zdatnost ve zdolání slalomu, pohybu na dopravním hřišti mezi značkami. Znalost dopravních značek a chování při různých dopravních situacích.

Drak Karamelák – hudební divadlo pana Daňhela

Již podruhé v tomto školním roce nás navštívil veselý pan Daňhel, tentokrát s pohádkou Drak Karamelák. Ani tentokrát nechyběly písničky, tance a legrace, a ani tentokrát děti nezahálely. Po celou dobu tvořily pohádku společně s panem Daňhelou, měnily se v herce, zpěváky i tanečníky a pomáhaly Honzovi zachránit princeznu.

No Images found.

Návštěva Městské knihovny ve Vimperku

V týdnu před Světovým dnem knihy navštívily obě naše třídy Městskou knihovnu ve Vimperku. Děti z 2. třídy měly v úterý 11.4. možnost prohlédnout si tyto moderní prostory, kde si mohou společně s rodiči zapůjčit knihy. Vedoucí knihovny paní Eva Buryánová si s dětmi zajímavě vyprávěla o provozu knihovny, o vztahu ke knize, o oblíbených titulech, spisovatelích a ilustrátorech. Nechybělo čtení z nové knihy ………Poté byl dětem ponechán volný čas na prohlídku, listování v obrázkových knihách a hraní. Zpáteční cestu k nádraží jsme využili k rozšíření našich znalostí o dopravě nejen při návštěvě dopravního hřiště , ale i při řešení správného chování chodců ve větším městě na rušných křižovatkách.

Ve středu 12.4. čekala knihovna na naše menší kamarády z 1. třídy.

Návštěva ZUŠ Vimperk

Po týdnu jsme se opět vydali vláčkem do Vimperka do ZUŠ. Děti shlédly obor výtvarný, kde si zkusily pracovat s hlínou, taneční a dramatický. Dětem se moc líbilo, na závěr si pohrály na Rakosníčkovo hřišti, kde se mohly vyřádit, počasí nám totiž tentokrát přálo.

Velikonoční tvoření 2023

V období před Velikonocemi se pravidelně scházíme s rodiči, sourozenci i prarodiči našich dětí, abychom vytvořili jednoduché velikonoční dekorace a společně strávili příjemné chvíle v prostorách MŠ. V letošním roce nám chladné počasí nedovolilo tvořit venku, užili jsme si tedy příjemné odpoledne v jarně vyzdobené 1. třídě.

Projekt komunitního setkávání z rodiči je finančně podporován ze Šablony JAK I MŠ Bohumilice

Setkání ve Freyungu

Zima pomalu končí a my jsme mohli opět zahájit naši příhraniční spolupráci s MŠ St. Josef ve Freyungu prvním jarním setkáním. Dostalo se nám opět srdečného přivítání. Dopoledne jsme zahájili společným posezením v tělocvičně společně s maskotem Klexi, který seznamuje německé děti s českým jazykem. Po vzájemném předání dárečků jsme si zazpívali písničku Der Hallo- Klexi-Song (české děti již zvládly refrén v německém jazyce). S touto společnou písní se chceme prezentovat na květinových slavnostech v červnu ve Freyungu. Součástí vystoupení bude i taneček na píseň M. Ztraceného Cesty , který jsme německým kamarádům a jejich učitelkám zatancovali. Na příštím setkání ho již budeme nacvičovat společně. Po dobré svačince pro nás p. učitelky připravili tvoření – zdobení velikonočních vajíček a program zakončily volné společné hry.

Projekt „Naše cesty“ v rámci celoročního programu Od malička – von klein auf je realizován ve spolupráci s koordinačním centrem česko-německých výměn mládeže Tandem a za finanční podpory Česko-německého fondu budoucnosti.