Mateřská škola Bohumilice

Oficiální internetové stránky

RSS 2.0

Jak jsme vyčistili sasankové království

11. dubna jsme se připojili k celorepublikové akci Ukliďme Česko. Vybrali jsme si nedaleký kousek přírody, kterému říkáme sasankové království. Sasanky jsou právě v plném květu a nepořádek kolem nich jim rozhodně neslušel. U organizátorů akce jsme si vyžádali úklidový balíček – rukavice, pytle a drobné odměny pro účastníky úklidu. Děti byly nadšené, nacházely plasty, papírky a jiné drobné odpadky, které bez větších problémů roztřídily do připravených pytlů. Vyčistili jsme tak společně dvě plochy u bohumilických potůčků plné rozkvetlých sasanek a roztříděný odpad odnesli do kontejnérů po cestě. Věříme, že žádné z našich malých pomocníčků již nikdy nezahodí papírky a obaly jinam, než do koše, popelnice, kontejnéru.

Ahoj školko, škola volá……

Letošní předškoláčci si užívájí posledních pár měsíců v mateřské škole. Dávno ví, že hraní nahradí povinnosti, vždyť i ve školce se již pilně připravují v oblasti předmatematických a předčtenářských dovedností, plní své úkoly v pracovních listech a sešitech, pracují s programy pro předškoláky na interaktivní tabuli, dokončují nácvik správné výslovnosti a komunikativních dovedností při logopedické prevenci. Nedílnou součástí naší přípravy se stává i poznávání prostředí, kam po prázdninách z naší MŠ odejdou. 29. března jsme se vydali vláčkem do školy nejbližší – do Základní školy ve Čkyni. Zástupkyně ředitele Mgr. Václava Komínová nás mile přivítala a provedla nás prostory šaten, jídelny a družiny. Ve třídách už na nás netrpělivě čekali naši loňští kamarádi, nyní již prvňáčci ZŠ. Podívali jsme se do obou prvních tříd a společně se školáky se zapojili do vyučování. Na rozloučenou jsme obdarovali děti drobnými dárky a zazpívali naši písničku předškoláčků. Moc se nám ve škole líbilo a protože venku byl příjemný jarní den, vydali jsme se na zpáteční dvoukilometrovou cestu pěšky.

« z 2 »

Návštěva NP CHKO Šumava ve Vimperku – 25.3.2022

Dnes jsme s dětmi 2. třídy navštívili NP CHKO ve Vimperku, kde pro nás připravili výukový program Jarní probouzení. Děti příjemně překvapily množstvím znalostí o jarních kytičkách, zvířátkách a jejich mláďatech, návratu ptáčků a probouzejícím se hmyzu. Program měly zpestřený o hry a pohybové aktivity, takže nám hodinka strávená ve Středisku environmentální výchovy Správy NP rychle utekla. Na cestu domů jsme si odnesli pracovní listy a samolepky. Cestou na vlak jsme navštívili opět herní průlezky v parku a užili si trochu sportovní aktivity.

No Images found.

Otevírání jarní zahrady

My máme skvělé rodiče……..mohly si prozpěvovat zaměstnankyně naší mateřské školy po vyhlášení jarní úklidové akce na školní zahradě. Po dlouhé zimě nastaly první teplé jarní dni a děti se už nemohly dočkat oblíbeného pobytu na zahradě. Ta ale volala po jarním úklidu. Učitelky a provozní zaměstnankyně však na to letos nebyly vůbec samy. Ruku k dílu přiložilo spousta rodičů – hojná účast nás všechny mile překvapila. Společně s dětmi nám práce šla rychle od ruky, rozlehlá zahrada byla během hodinky shrabána, listí odvezeno do přistavěného kontejnéru v obci, vrbové stavby a javor se dočkaly jarní úpravy, tatínkové zryli květinovou zahrádku a postavili trampolínu. Děti byly nadšené, že mohou pomáhat svým rodičům, zvláště když se mohly za odměnu vydovádět na průlezkách, klouzačkách i trampolíně a ochutnat dobroty připravené p. učitelkami a rodiči. I pro dospěláky tu bylo něco dobrého na zub. Na grilu si mohli ogrilovat něco z vlastních zásob. Všichni jsme odcházeli do svých domovů s pocitem dobře vykonané práce. My zaměstnanci s vědomím, že vztahy mezi rodinami našich dětí a mateřskou školou nepěstujeme jenom na papíře, že opravdu fungují, že nám všem záleží na tom, aby zde dětem bylo dobře.

Vynášení Morany

Divadlo z bedny – O ježibabě

Tentokrát si děti v pohádce O ježibabě zahrály víc, než jindy, všichni si to moc užili.

Za zvířátky do Bošic

Za kopcem v Bošicích jsme si užili dopoledne se zvířátky ze statku. Perník nám chutnal a po svačině jsme si mohli pochovat kůzlátka, pohladit jehňátka a prohlédnout ostatní zvířátka. Dozvěděli jsme se na vlastní uši, jak si povídají a co jim chutná. Také jsme se dozvěděli, jak se jmenují členové každé zvířecí rodinky. Sluníčko nás hřálo a bylo nám krásně. Děkujeme rodině Marků za pozvání na jejich statek a příjemné zázemí.

Karneval s Hrombácem a Bimbácem

S klauny Hrombácem a Bimbácem jsem se protancovali a prosmáli celým karnevalem. Vyzkoušeli jsme si spoustu nových her a soutěží, které nám klauni připravili. Na konci nás čekala za odvahu, zdatnost a taneční dovádění sladká odměna.

« z 2 »
https://youtu.be/T6yZ9X-xlzY

Zima na Šumavě

Marně letos vyhlížíme sněhovou nadílku. Zima byla u nás trochu lakomá a nadělila nám jen pár dní sněhové nadílky. Ve školce jsme si vyprávěli o zimních sportech a těšili se, že si některé vyzkoušíme na naší zahradě. A tak jsme nakonec vyjeli vláčkem na Kubovu Huť, abychom si pravou zimu trochu užili a na zasněženém svahu si zabobovali. Na sjezdovce jsme vyšlapali ten správný kopec vyhrazený sáňkařům – a páni, to to frčelo. Prožili jsme krásné zimní dopoledne a při čekání na vlak jsme se ještě na sněhu pořádně vydováděli. Po našem návratu se paní kuchařka nestačila divit, jak nám teplá polévka přišla k chuti – všechny talíře byly rázem prázdné….

« z 2 »

Kdo to ťuká na okénko……?

Každý rok si v zimě vyprávíme o ptáčcích, kteří přilétají k našemu krmítku. Poznáváme jejich jména, hrajeme si na ně, víme, co se smí dávat do krmítka, počítáme krmítka na okolních zahrádkách a staráme se, aby ptáčci v zimě neměli hlad. Odmění se nám za to již brzy svým zpěvem.