Mateřská škola Bohumilice

Oficiální internetové stránky

RSS 2.0

Sportovní den- 24.6.2020

Letošní sportovní dopoledne obohatila návštěva paní Lenky v doprovodu asistenčního psa pro nevidomé , ovčáka Esinky. Předvedli nám některé veselé Esinčiny dovednosti. Jejich návštěvu jsme využili k zahájení sportovních disciplín splněním prvního úkolu – projít vyznačenou dráhu s vodícím psem se zakrytím očí. Na ostatních stanovištích jsme si pak vyzkoušeli některé naše pohybové dovednosti – hod na cíl, přeskoky, chůzi na chůdách, slalomový běh, závody v pytlích….. Závěrečné klání v podobě přetahování lanem jsme zakončili veselým smíchem. Diplomy a medaile za celoroční plnění úkolů v rámci projektu Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky od České obce sokolské nám právem náleží.

« 1 z 2 »

Indiáni 2020

Po celoroční práci s projektem Indiáni jsme se letos naposledy sešli v indiánském kruhu. Splněním závěrečného úkolu jsme prokázali, že každý z malých indiánů si zaslouží odměnu. Loučíme se indiánským pozdravem ADIOS.

Ekologie- Rok v Poprovicích

Rok v Poprovicích nám uběhl jako voda. Z brzkého jara jsme se přehoupli rovnou do přelomu jara a léta. Jaro je v plném rozkvětu a hmyzu kolem létá spousta. Proto jsme se ponořili i my do říše hmyzu – říše malých obrů. Hledali jsme stejné broučky, luční květiny jsme si přenesli na paletku a seznámili se s druhy hmyzu, který je všude kolem nás. Závěr jsme okořenili hlemýždími závody. Rozloučili jsme se s Luckou, Jendou a Martínkem- hrdiny z knihy, která nás po celý rok projektem Hurá do přírody provázela.

Dětský den 2020

Hurá jsme zase zpět v naší školce, těšili jsme se na své kamarády a kamarádky a také na všechny slavnosti, které pro nás paní učitelky po celý rok chystají. Ta první na nás čekala 2. června – slavili jsme Dětský den. Užili jsme si prosluněné dopoledne plné her, soutěží a zábavných úkolů. Za jejich splnění jsme byli odměněni drobnými dárky a diplomy. A protože byl opravdu krásný den s téměř letním počasím, zůstali jsme venku i na oběd, který na čerstvém vzduchu chutnal parádně.

« 1 z 2 »

PODMÍNKY POBYTU DÍTĚTE V MŠ OD 25. 5. 2020

Vážení rodiče, od 25. 5. 2020 bude v souvislosti s uvolňováním mimořádných opatření otevřena naše MŠ v obvyklém časovém provozu 6:30- 16:00h, avšak s některými změnami vzhledem k epidemiologické situaci. Dítě i vy prosím dodržujte mimo obvyklých hygienických návyků i mimořádná opatření. Děkujeme.

 • DÍTĚ MUSÍ PŘIJÍT DO MŠ NAPROSTO ZDRAVÉ (nikdo s příznaky jakékoli nemoci nesmí do MŠ vstoupit, alergické, či astmatické rýmy je nutné nahlásit učitelce s předložením lékařského potvrzení)
 • V CELÉM AREÁLU MŠ PROSÍME MĚJTE ZAKRYTÁ ÚSTA I NOS (ne vždy lze při styku s pedagogy či mezi rodiči navzájem před školou zajistit bezpečné odstupy)
 • MINIMALIZUJTE SHROMAŽĎOVÁNÍ OSOB V AREÁLU MŠ
 • DĚTI BUDOU PŘIJÍMÁNY U DVEŘÍ DO BUDOVY MŠ UČITELKOU
 • DĚTI Z 2. tř SI PŘINESOU VLASTNÍ PLASTOVÝ HRNÍČEK (označený jménem)
 • ŽÁDÁME, ABY SI DĚTI DO MŠ NENOSILY ŽÁDNÉ VLASTNÍ HRAČKY, ANI PLYŠOVÉ
 • POVLEČENÍ BUDETE DOSTÁVAT NA VYPRÁNÍ KAŽDÝ PÁTEK, JE NUTNÉ JEJ HNED V PONDĚLÍ ZASE PŘINÉST ČISTÉ A VYŽEHLENÉ ZPĚT
 • KAŽDÉ DÍTĚ SI DO MŠ DENNĚ PŘINESE VLASTNÍ ČISTOU ROUŠKU V UZAVÍRATELNÉM SÁČKU SE JMÉNEM DÍTĚTE ( určenou pro mimořádné využití, v běžném režimu ji děti používat nebudou)
 • KAŽDÝ DEN DEJTE SVÉMU DÍTĚTI PODEPSANOU TAŠKU, KDE BUDE MÍT OŠACENÍ POTŘEBNÉ NA DANÝ DEN A NÁHRADNÍ OBLEČENÍ (berte, prosím v potaz zvýšený pobyt venku)
 • V ODPOLEDNÍCH HODINÁCH ZAZVOŇTE, A VYČKEJTE NA PŘÍCHOD DÍTĚTE I UČITELKY (respektujte prosím čas navíc, strávený úklidem hraček, oblékání dítěte…), BUDEME-LI NA
  ZAHRADĚ, VYČKEJTE U VRÁTEK.
 • zubní hygiena po obědě nebude dočasně z hygienických důvodů probíhat

VELMI DĚKUJEME ZA POMOC PŘI DODRŽOVÁNÍ DANÝCH PRAVIDEL, NAŘÍZENÍ A DOPORUČENÍ. VĚŘÍME,ŽE SPOLEČNĚ VŠE ZVLÁDNEME TAK, ABYCHOM ZAJISTILI NAŠIM DĚTEM BEZPEČNÝ POBYT MEZI VRSTEVNÍKY, JEJICH VÝCHOVU A VZDĚLÁVÁNÍ. O PŘÍPADNÝCH ZMĚNÁCH BUDETE VČAS INFORMOVÁNI.

Rozhodnutí o přijetí

V Informace pro rodiče – Zápis je seznam přijatých dětí od 1. 9. 2020.

Znovuotevření

Vážení rodiče, po dohodě se zřizovatelem školy Obec Bohumilice bude provoz MŠ znovu zahájen dne: 25.5.2020

Continue reading »

Očkování k zápisu

Vážení rodiče, k zápisu do MŠ vám postačí čestné prohlášení o očkování dítěte viz. příloha, u zápisu nebudeme vyžadovat potvrzení od lékařky.

Výkaz péče o dítě

Vážení rodiče, pokud jste žádali o ošetřovné pro své děti z důvodů uzavření školky, zasílám odkaz na Výkaz péče o dítě, který po vyplnění předejte svým zaměstnavatelům.

Zápis do MŠ Bohumilice na školní rok 2020/2021

Sdělení pro žadatele

Vážení rodiče, z bezpečnostních důvodů a důvodů přechodného přerušení provozu mateřské školy, proběhne zápis do MŠ plánovaný na 4. 5. a 5. 5. 2020 bez účasti dětí a rodičů.

Na webových stránkách školy si již v tomto období můžete stáhnout a vytisknout Žádost a Evidenční list dítěte. Vyplněné tiskopisy zašlete na adresu školy:

MŠ Bohumilice
Bohumilice 105
p. Čkyně 384 81


Tiskopisy budou k dispozici též u ředitelky MŠ D. Šmídové, kde si je po telefonické domluvě na tel. č. 775 915 040 můžete vyzvednout.

V Bohumilicích: 31.3.2020
Dana Šmídová, ředitelka MŠ