Mateřská škola Bohumilice

Oficiální internetové stránky

RSS 2.0

Za kopečkem velké město……

Žijeme na venkově a dobře víme, že je pro nás velmi důležité získávat znalosti a dovednosti z dopravní výchovy. Mnohokrát jsme si to ověřili na našich výletech do okolních měst. Starší děti poznávají dopravní značky v našem okolí, umí řešit různé dopravní situace a chování chodců ve městě, své znalosti si ověřily na výletě ve Vimperku při návštěvě HZS, mladší děti navštívily i tamní velké dopravní hřiště.

V loňském školním roce se podařilo vybavit školní zahradu novým multifunkčním povrchem s dopravními prvky s využitím dotačního programu Jihočeského kraje Podpora školství. To plně využíváme při každodenních hrách, při organizaci velké dopravní hry a v letošním roce i při společném dopravním odpoledni s rodiči.

« z 2 »

No Images found.

Děti z Freyungu v naší MŠ – 24.5.2022

Konečně jsme i my přivítali kamarády z Freyungu u nás. Bohužel počasí tentokrát nevyšlo, připravenou sportovní olympiádu jsme tak museli v omezené míře zorganizovat v malých prostorách MŠ. Děti však plnění úkolů ve dvojici utvořené z německého a českého malého sportovce zaujala a pilně sbíraly razítka. Rodiče nám opět pomohli s organizací a připravili velký raut, maminka Martina upekla sladké medaile a učitelky dozdobily. Nechyběly diplomy, společný taneček a volné hry. Jsme rádi, že čas online setkávání je už za námi.

Projekt je realizován ve spolupráci s Koordinačním centrem česko-německých výměn mládeže Tandem.

Seznam přijatých dětí od 1. 9.

V informacích pro rodiče se můžete podívat na seznam přijatých dětí.

Návštěva MŠ ve Freyungu

Téměř po dvou letech se děti z naší školky mohly opět podívat ke svým německým kamarádům přímo do školky. Čekal nás společný program v tělocvičně a svačinka v podobě velikého rautového stolu. Děti si stačily i pohrát v jednotlivých třídách a prostorách školky a vyřádit se na prostorné školní zahradě.

Těšíme se na další setkání, tentokrát u nás, v Bohumilicích

Projekt je realizován ve spolupráci s Koordinačním centrem česko-německých výměn mládeže Tandem.

« z 2 »
« z 2 »

Májka a pálení čarodějnice

I tento rok jsme si mohli užít a nazdobit barevnými pentličkami májku, dokonce jsme si i zazpívali. Poté jsme zapálili naší malou čarojdejnici a s ní spálili i všechno zlé na tomto světě.

ZUŠ pro děti z mateřských škol

Tento týden pro nás ZUŠ připravila vzdělávací programy s ukázkou uměleckých oborů, které mohou děti navštěvovat. V pondělí jsme s dětmi z druhé třídy navštívili nehudební obory – dramatický, taneční a výtvarný v umělecké škole ve Vimperku Zvláště zaujala ukázka malých baletek, aktivně jsme se zapojili do dramatické hry a ve výtvarné části jsme si sami vytvořili motýlky z keramické hlíny. Na závěr měly děti možnost své zážitky výtvarně vyjádřit a své výkresy zanechat v ZUŠ na památku.

Ve středu jsme obě třídy navštívily ZŠ ve Čkyni, kde pro nás ZUŠ Vimperk připravila hudební koncert.

Děti se seznámily s hudebními nástroji, na které se ve vimperské umělecké škole vyučuje. Potěšilo nás, že mezi účinkujícími byli i naši bývalí „žáčci“. Jejich hudební vystoupení bylo odměněno dlouhým potleskem.

« z 2 »

Velikonoční tvoření

Po dvou letech jsme opět uspořádali velikonoční tvoření s dětmi a rodiči. Počasí nám přálo a užili jsme si hezké odpoledne.

Jak jsme vyčistili sasankové království

11. dubna jsme se připojili k celorepublikové akci Ukliďme Česko. Vybrali jsme si nedaleký kousek přírody, kterému říkáme sasankové království. Sasanky jsou právě v plném květu a nepořádek kolem nich jim rozhodně neslušel. U organizátorů akce jsme si vyžádali úklidový balíček – rukavice, pytle a drobné odměny pro účastníky úklidu. Děti byly nadšené, nacházely plasty, papírky a jiné drobné odpadky, které bez větších problémů roztřídily do připravených pytlů. Vyčistili jsme tak společně dvě plochy u bohumilických potůčků plné rozkvetlých sasanek a roztříděný odpad odnesli do kontejnérů po cestě. Věříme, že žádné z našich malých pomocníčků již nikdy nezahodí papírky a obaly jinam, než do koše, popelnice, kontejnéru.

Ahoj školko, škola volá……

Letošní předškoláčci si užívájí posledních pár měsíců v mateřské škole. Dávno ví, že hraní nahradí povinnosti, vždyť i ve školce se již pilně připravují v oblasti předmatematických a předčtenářských dovedností, plní své úkoly v pracovních listech a sešitech, pracují s programy pro předškoláky na interaktivní tabuli, dokončují nácvik správné výslovnosti a komunikativních dovedností při logopedické prevenci. Nedílnou součástí naší přípravy se stává i poznávání prostředí, kam po prázdninách z naší MŠ odejdou. 29. března jsme se vydali vláčkem do školy nejbližší – do Základní školy ve Čkyni. Zástupkyně ředitele Mgr. Václava Komínová nás mile přivítala a provedla nás prostory šaten, jídelny a družiny. Ve třídách už na nás netrpělivě čekali naši loňští kamarádi, nyní již prvňáčci ZŠ. Podívali jsme se do obou prvních tříd a společně se školáky se zapojili do vyučování. Na rozloučenou jsme obdarovali děti drobnými dárky a zazpívali naši písničku předškoláčků. Moc se nám ve škole líbilo a protože venku byl příjemný jarní den, vydali jsme se na zpáteční dvoukilometrovou cestu pěšky.

« z 2 »

Návštěva NP CHKO Šumava ve Vimperku – 25.3.2022

Dnes jsme s dětmi 2. třídy navštívili NP CHKO ve Vimperku, kde pro nás připravili výukový program Jarní probouzení. Děti příjemně překvapily množstvím znalostí o jarních kytičkách, zvířátkách a jejich mláďatech, návratu ptáčků a probouzejícím se hmyzu. Program měly zpestřený o hry a pohybové aktivity, takže nám hodinka strávená ve Středisku environmentální výchovy Správy NP rychle utekla. Na cestu domů jsme si odnesli pracovní listy a samolepky. Cestou na vlak jsme navštívili opět herní průlezky v parku a užili si trochu sportovní aktivity.