Mateřská škola Bohumilice

Oficiální internetové stránky

RSS 2.0

Človíčkův kamínek

Letošní rok stráví děti se Človíčkem, kterého našly v bohumilickém lese. Tento třídní vzdělávací program se jmenuje Planeta Země můj domov aneb poznáváme svět s Človíčkem. Človíček přichází za dětmi, aby se stal jejich kamarádem a průvodcem, který jim ukazuje, jak můžeme žít v souladu sami se sebou i s přírodou.

celoroční projekty v naší MŠ

EVV: Rok stromů

Nový ekologický projekt nás opět zavede do přírody. Zahájili jsme v pondělí 20.9. Děti si poslechly příběh o dubu, seznámily se s jeho vlastnostmi, plody, listy, letokruhy, symbolikou dubu. Pomocí frotáže hádaly věk kmene , vytvořily kolektivní malbu stromu. Založili jsme si herbář vylisovaných listů, hledali strom v přírodě a nasbírali žaludy pro zvířátka.

Hurá do přírody – červen 2021

Poslední den školního roku patří dlouhé vycházce do přírody. Pozorujeme a vyprávíme si, jak se bezpečně v přírodě chovat, jak ji chránit a pozorovat. Připomněli jsme si, co všechno jsme se naučili – kdo žije a co roste na louce, u potoka, u rybníka, v lese, poznávali jsme známé léčivé rostlinky, pojmenovali jsme listnaté i jehličnaté stromy, pozorovaly hlemýždě, hmyz. sbírali prázdné ulity na další výtvarné využití. U zámku Skalice jsme obdivovali koně. Seznámili jsme se s turistickými značkami, které nás bezpečně dovedly zpátky do Bohumilic.

No Images found.

Velká dopravní hra

Dnešní dopoledne ( 29.6.) jsme si ověřili schopnosti a dovednosti dětí při dopravní hře. Dopravní prostředek si děti vybraly samy – koloběžka, odrážedlo či kolo si přivezly z domova, helma byla nezbytná. Všichni hravě zvládli slalomovou dráhu, dopravní situace s chodci a jezdci, které řídil semafor, bezpečnou jízdu, ti starší i pravolevou orientaci, znalost dopravních značek a bezpečné chování. Diplomy a omalovánky s dopravní tématikou obdrželi všichni malí „řidiči“.

Sluníčkový den

Slunovrat otvírá léto a my jsme ho společně s dětmi přivítali “ sluníčkovým dnem“ – vyprávěli jsme si o létě, zpívali a tančili písničky o sluníčku. Prázdniny jsou za dveřmi….

Hudební program pro děti Zdeňka Hladíka

červen 2021

V závěru školního roku jsme se dočkali i kulturního představení – hudebního programu Zdeňka Hladíka, který s hudebními nástroji jako jsou tibetské mísy, kalimbu, sitár, fujaru a další pro nás vykouzlil krásnou muzikoterapii Léčivá pohádka. Děti se po celou dobu velmi bavily a společně tvořily děj pohádky, vyzkoušely si i hraní na tyto nevšední nástroje.

No Images found.

https://youtu.be/WjCEmvkBbcM

https://youtu.be/2XLCg0JFNis

https://youtu.be/8QrhyraFx0A

https://youtu.be/_b9ynml2Cjs

Námořnické vystoupení a šerpování předškoláků

Závěrečné kulturní vystoupení pro veřejnost.

Dnešní prosluněné odpoledne jsme společně vyzdobili areál MŠ námořnickou tématikou, nechyběly lodě, velryba i maják, oblékli jsme si námořnická trika a těšili se na své rodiče, prarodiče a ostatní návštěvníky našeho slavnostního představení a loučení s předškoláky. Přišlo jich opravdu hodně a malí námořníci mohli vyplout na svou zaoceánskou plavbu plnou písniček, básniček a tanečků. Plavbu kolem světa zakončili v domovském přístavu country tanečkem Námořnický bál. Druhá část patřila již tradičně předškolákům s tanečním vystoupením. Odměněni byli bouřlivým potleskem. Dojemnou tečkou za nádherným odpolednem je slavnostní šerpování, obdarování a vypouštění balónku do světa za doprovodu písně Loučení od Jiřího Koběrského.

Děkujeme všem rodičům za nádhernou spolupráci při společných akcích, za pomoc při úpravě zahrady, či drobných opravách, za sponzorské i věcné dary, za společné vzdělávání dětí v dobách uzavření školky v tomto uplynulém školním roce. Úspěch našich dětí na dnešním slavnostním odpoledni je nejenom zásluhou dětí a celého kolektivu mateřské školy, ale také vás- rodičů.

https://youtu.be/hmhrwHbvhkk

Přiložené video jsme sestavili nejen ze samostatného vystoupení, ale i z generální zkoušky.

https://youtu.be/SSVpuTKxR14

Výlet do včelího království

V pátek 18. června jsme se vydali po stopách pilných včeliček. Prošli jsme včelí stezku v Česticích, kde jsme se z informačních tabulí na jednotlivých zastávkách dozvěděli mnoho zajímavostí ze života včel. Prohlédli jsme si poutní místo s kaplí- Kalvárii. Jedinečný Machův včelín v Krušlově, provoněný medem a včelími produkty nám přiblížil život včelařů z doby dávno minulé i současné. Projektový den byl podpořen z projektu Šablony III. MŠ Bohumilice.

« z 2 »

Závěr projektů Indiáni a Flautoškolka 2021

V průběhu roku jsme se setkávali jako malý indiáni a naučili se mnohým dovednostem a nabyli nové zkušenosti z oblastí smyslového vnímání a morálních hodnot. Celoroční práci jsme zakončili zkouškou Malý Indián. V projektu Flautoškolka si děti oblíbily pohybovou hru, kterou jsme si na závěr s radostí užili. Seznámili jsme se v průběhu celého roku se skřítky: Flautíkem, Červenkou, Modráskem, Žluťáskem, Fialovníkem a Zelenáčem- veselými lesními skřítky, kteří nás naučili zahrát své noty na flautu- flétnu.

No Images found.

Předškoláci na skok ve škole

15.června se malá skupinka 5 předškoláků spolu se svými učitelkami sešla před ZŠ Čkyně, kam po prázdninách z naší mateřské školy odejdou. Přivítala je zástupkyně ředitele školy Mgr. Komínová. Děti se podívaly do šaten, jídelny, družiny, vyzkoušely si čipy u hlavního vchodu. V prvních třídách už na ně čekali nedočkaví prvňáčci, obzvláště ti, kteří se před rokem loučili s bohumilickou školkou. Naši předškoláčci se představili paním učitelkám, zazpívali svoji „písničku předškoláčků“, předali drobné dárečky a zasedli do školních lavic. A mezi prvňáky si vedli zdatně, nebáli se počítat, pochlubili se prvními písmenky…..Po svačince ve školní jídelně se rozloučili s „velkou školou“ a vydali na cestu zpět do Bohumilic. Pěkně po svých, s písničkou na rtech, jako za časů našich babiček, kdy se ještě z venkova chodilo do školy pěšky.