Mateřská škola Bohumilice

Oficiální internetové stránky

RSS 2.0

Projektový den- Práce s kovem

V pondělí 19. října se děti seznámily s výrobou magnetických upomínkových placek. Svépomocí si nakreslily obrázek s podzimní tématikou, z níž si vytvořily magnetickou placku. S radostí si je odnášely domů.

Projektový den byl podpořen z projektu Šablony II. MŠ Bohumilice.

Informace:

Vážení rodiče, v pondělí 9.11. bude provoz MŠ uzavřen

z důvodů celodenního přerušení dodávky el. Energie.

Děkujeme za pochopení.

Dýňohrátky

7.10 2020 jsme společně s rodiči zažili podzimní atmosféru u vyřezávání dýňových bubáčků a vyrobili si skleněné lampičky. V průběhu práce nás zahřála dýňová polévka a teplý čaj s bábovkou – stylově z dýně – z kuchyně p. učitelek a jiné drobné dobroty našich maminek. Děkujeme rodičům a prarodičům za krásně prožité společné odpoledne s dětmi.

Akci jsme zorganizovali v rámci projektu Šablony II. v MŠ Bohumilice – osvětová setkávání s rodiči.

Malí zahradníci

No Images found.

Pohádka o řepě

Cesta javorového skřítka

V novém školním roce jsme odstartovali naše zájmové projekty. Jedním z nich je i Cesta javorového skřítka – projekt environmentální výchovy, kde se budou děti po celý rok seznamovat s okolní živou i neživou přírodou, chránit ji a pečovat o ni. První cesta javorového skřítka vedla děti do lesa, kde poznávaly stromy a keře a sbíraly známé plody. V mateřské škole jsme si získané vědomosti ověřili při tvorbě ekologického koutku v zimní zahradě

Co to bzučí v úle

Předprázdninový čas jsme si v naší školce zpestřili návštěvou pana Hladíka, který k nám zavítal s krásným hudebně- pohybovým projektem „Co to bzučí v úle“. Pomocí netradičních hudebních nástrojů, zvuků a doprovodnému příběhu jsme zažili, vyprávění o životě včel. Děti měly možnost si vyzkoušet hru na všemožné hudební nástroje, okusit sílu sounáležitosti s přírodou, kamarádství a učily se naslouchat zvukům, hlasu a melodii, kterou nám všechny nástroje vyprávěly.

No Images found.

Poděkování

Děkujeme všem rodičům za milé dárečky a krásné květiny, děkujeme všem návštěvníkům naší slavnosti za potlesk, úsměvy a slova chvály, protože právě ty jsou pro nás největší odměnou a velkou motivací do radostné práce s dětmi v příštích letech. Přejeme všem krásné prázdniny a bezstarostné léto. Kolektiv mateřské školy Bohumilice

Slavnostní vystoupení dětí a šerpování předškoláků- červen 2020

Školní rok se chýlí ke konci. Jsme moc rádi, že jsme stihli připravit pro naše rodiče, příbuzné a přátele školy slavnostní odpoledne plné písniček, tanečků a básniček z “ Letní louky“. Paní učitelka Zuzka pro nás přichystala žlutá trika s motýly. S krovky na zádech jsme se rázem proměnili na berušky, motýly a broučky. Vystoupení ještě obohatila výstava vytvořená z červnových prací a výkresů pod stejnojmenným názvem „Louka“. Celá slavnost probíhala před školkou a tak jsme bedlivě hlídali sluníčko a mraky, aby i slavnostní závěrečný tanec předškoláků nebyl narušen dešťovými kapkami. Povedlo se, takže i závěrečnou písničku předškoláčků, loučení s mladšími kamarády, dárečky a šerpování za doprovodu písně Loučení Jiřího Koběrského nezkropil déšť, ale slzy štěstí a dojetí všech přítomných. Balónky letící k nebi s jmény našich letošních oslavenců letěli pomyslně do světa a udělali tečku za nádherným odpolednem.

závěrečné vystoupení předškoláků

závěrečná hodina angličtiny 2020

Dnes jsme měli poslední hodinu angličtiny netradičně na zahradě. Rozloučili jsme se písničkou a zamáváním – goodbye teacher Lucko.