Mateřská škola Bohumilice

Oficiální internetové stránky

RSS 2.0

zájmové aktivity v MŠ

V novém školním roce se již naplno rozběhly všechny zájmové aktivity, mimo jiné i kroužek anglického jazyka. Na konci října si děti zpříjemnily hodinu halloweenským dováděním.

Ekologie- podzim.

Rok v Poprovicích

Podzim nám nabízí v přírodě trávit více času a také si hrát a tvořit z přírodních materiálů. Proto jsme v září společně s knihou Pavoučí prázdniny s Luckou, Jendou a Martínkem, zahájili náš ekologický projekt. Na prvním setkání jsme zavítali do světa pavoučích sítí, pohráli jsme si s provázky a vytvořili si mnoho pavučin. Říjen je velkým malířem, jeho barvy nás provázely i při přírodních hrátkách, třeba hra s listy a padákem nás velmi bavila. V listopadu za námi zavítá Martin na bílém koni, budeme si hrát se světlem, vytvoříme si lampióny a upečeme tradiční svatomartinské rohlíčky. Už se moc těšíme…

Pečení hnětýnek 2019

To je zlaté posvícení,…to je krásná středa. Stejně letos jako loni jsme se pustili do pečení a následného zdobení hnětýnek. Letos jsme zvolili podzimní téma a pekli dračí tvary. Pečení si děti velmi užily, avšak zdobení bylo ještě o mnoho sladší a atraktivnější.

« 1 z 2 »

Výlet do Prachatic

V pátek 11. října jsme navštívili „Areál lesních her“ v Prachaticích. Jedná se o les plný interaktivních prolézacích prvků. Děti si jednotlivá zastavení vyzkoušely, pohrály si a překonávaly s odvahou a nadšením každou překážku. Počasí nám dopřálo slunečné chvíle v lese a proto si děti mohly užívat a vymýšlet i jiné aktivity, které les nabízí. Například stavění domečků z klacíků a jiných pokladů, které v lese nalézaly. Odezva dětí…“Kdy sem zase pojedeme pani učitelko?…“ To mluví za vše.

« 1 z 2 »

1. 10. Projektový den – Máme rádi zvířata

V rámci projektového dne nás navštívila MVDr.E.Česánková ze státní veterinární správy, aby si s dětmi povídala o tom, jak se starat a chránit zvířátka. Přinesla s sebou spoustu dárečků a materiálu. Děti nejvíce zaujal její živý kamarád křeček Maruška. Po besedě si vymalovaly oblíbené zvířátko, nakreslily si akvárium s křečkem. Venku na zahradě pokračovala hra na zvířátka v rámci projektu Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky a předškoláci si po odpočinku zahrály novou hru „Máme rádi zvířata“. Projektový den jsme zakončili zapojením se do soutěže o nejkrásnější vyrobené zvířátko.

24.9.2019- podzimní setkání v Bohumilicích

Logo Tandem
Projekt je realizován ve spolupráci s Koordinačním centrem česko-německých výměn mládeže Tandem.

Prázdniny utekly jako voda a je tu nový školní rok. A s ním i pokračování naší spolupráce s MŠ St. Josef Freyung. První podzimní setkání jsme připravili v naší MŠ. V dopoledním programu jsme přivítali 18 německých kamarádů s jejich pedagogy. V úvodním programu jsme si vyměnili české a německé pozdravy, zatančili, zacvičili a u mapy Evropy jsme si ukázali, jak mají obě školky k sobě blízko. S organizací nám opět pomohli naši rodiče. Děti české i německé se dnes viděli poprvé, přesto si spolu bezprostředně hrály. Další setkání proběhne již příští měsíc – pojedeme na společný výlet do německého skanzenu ve Finsterau.

Prázdniny 2019

Závěrečné vystoupení 2019

Opět jsme se po roce sešli u této významné příležitosti, ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY. Všichni můžeme s pýchou poznamenat, že ty děti za ten rok udělaly ale pořádný kus práce. Kouzelné téma nás zavedlo do tajemného světa skřítků i jiných bytostí. Tento svět bezchybně dobarvila i velká výstava skřítků, které vytvořilo mnoho rodičů se svými dětmi. Velmi jim za to děkujeme a jejich snahy a píle si velmi ceníme. Druhá část vystoupení byla věnována především našim předškolákům, kteří byli oceněni věcnými dárky a šerpou. Rádi bychom poděkovali hudebnímu doprovodu a všem, kteří se podíleli na vystoupení jakýmikoli prostředky.

Ale povedlo se jim to, co…

« 1 z 2 »

Léto je tu!

Poslední předprázdninový týden si konečně užíváme léta. Každý den je něčím mimořádný. V pondělí k nám zavítalo divadlo Z bedny se svojí pohádkou O řepě. V úterý jsme v Bohumilicích přivítali německé kamarády, středa patří slavnostnímu odpoledni – závěrečnému vystoupení dětí a šerpování předškoláků. Ve čtvrtek se vydáme vláčkem do nedalekých Malenic a v pátek zakončíme školní rok sportovním zápolením s předáním cen a diplomů za účast v celoročním projektu Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky. A k tomu všemu letní prosluněné počasí a koupání. A pak už hurá na prázdniny !

Výlet v Malenicích se vydařil. Navštívili jsme mateřskou školu, pohráli si s kamarády a po sladké tečce v podobě nanuka jsme vláčkem vyrazili zpět.

Dnešní poslední předprázdninový den – Sportovní hry, kterými jsme zakončili celoroční projekt Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky

Letní setkání v MŠ Bohumilice

Náš program příhraniční spolupráce s MŠ St. Josef Freyung končí svoji jarní část setkáním v naší mateřské škole. Aktivity pod názvem “ Ten umí to a ten zas tohle“ jsme zařadily do všech našich jarních setkání. Dnešní dílnička – práce s vlnou- byla též součástí programu. A protože byl opravdu krásný slunný letní den, strávili jsme ho celý na naší zahradě. A jako vždy nechybělo přivítání, společný program s písničkami a tanečky v česko-německém jazyce, bohaté občerstvení z dílny našich maminek a babiček a společné hraní na zahradě. Kamarádi z Freyungu si odváželi s sebou vlastnoručně vyrobené dárečky z vlny, které si vyrobili pod vedením jedné z našich maminek. Velmi jí i maminkám, které připravily pohoštění děkujeme.

Projekt je realizován ve spolupráci s Koordinačním centrem česko-německých výměn mládeže Tandem