Mateřská škola Bohumilice

Oficiální internetové stránky

RSS 2.0

Podzimní procházky

Online setkávání s MŠ Freyung

V letošním roce se bohužel se svými kamarády z MŠ Freyung nemůžeme setkávat v mateřských školách a na společných výletech. Spolupráce proto pokračuje alespoň prostřednictvím online přenosů.

Hurá, máme nové hřiště

V září se děti konečně dočkaly nového hřiště. Bylo vybudováno za finanční podpory z dotačního programu Jihočeského kraje Podpora školství.

Děti po celý týden se zájmem sledovaly, jak se jejich poškozené betonové hřiště postupně mění na krásně vybarvenou multifunkční plochu s mnoha sportovními a dopravními prvky. V příštích dnech a týdnech hřiště slavnostně otevřeme a připravíme nejen pro hru dětí, ale i akce pro veřejnost Sportuj s mámou a tátou. Rádi bychom pozvali i naší spřátelenou MŠ z Freyungu.

Odkaz na reportáž na Facebooku: https://www.facebook.com/televizejiznicechy/videos/1049815309153829

Človíčkův kamínek

Letošní rok stráví děti se Človíčkem, kterého našly v bohumilickém lese. Tento třídní vzdělávací program se jmenuje Planeta Země můj domov aneb poznáváme svět s Človíčkem. Človíček přichází za dětmi, aby se stal jejich kamarádem a průvodcem, který jim ukazuje, jak můžeme žít v souladu sami se sebou i s přírodou.

celoroční projekty v naší MŠ

EVV: Rok stromů

Nový ekologický projekt nás opět zavede do přírody. Zahájili jsme v pondělí 20.9. Děti si poslechly příběh o dubu, seznámily se s jeho vlastnostmi, plody, listy, letokruhy, symbolikou dubu. Pomocí frotáže hádaly věk kmene , vytvořily kolektivní malbu stromu. Založili jsme si herbář vylisovaných listů, hledali strom v přírodě a nasbírali žaludy pro zvířátka.

Hurá do přírody – červen 2021

Poslední den školního roku patří dlouhé vycházce do přírody. Pozorujeme a vyprávíme si, jak se bezpečně v přírodě chovat, jak ji chránit a pozorovat. Připomněli jsme si, co všechno jsme se naučili – kdo žije a co roste na louce, u potoka, u rybníka, v lese, poznávali jsme známé léčivé rostlinky, pojmenovali jsme listnaté i jehličnaté stromy, pozorovaly hlemýždě, hmyz. sbírali prázdné ulity na další výtvarné využití. U zámku Skalice jsme obdivovali koně. Seznámili jsme se s turistickými značkami, které nás bezpečně dovedly zpátky do Bohumilic.

Velká dopravní hra

Dnešní dopoledne ( 29.6.) jsme si ověřili schopnosti a dovednosti dětí při dopravní hře. Dopravní prostředek si děti vybraly samy – koloběžka, odrážedlo či kolo si přivezly z domova, helma byla nezbytná. Všichni hravě zvládli slalomovou dráhu, dopravní situace s chodci a jezdci, které řídil semafor, bezpečnou jízdu, ti starší i pravolevou orientaci, znalost dopravních značek a bezpečné chování. Diplomy a omalovánky s dopravní tématikou obdrželi všichni malí „řidiči“.

Sluníčkový den

Slunovrat otvírá léto a my jsme ho společně s dětmi přivítali “ sluníčkovým dnem“ – vyprávěli jsme si o létě, zpívali a tančili písničky o sluníčku. Prázdniny jsou za dveřmi….

No Images found.

Hudební program pro děti Zdeňka Hladíka

červen 2021

V závěru školního roku jsme se dočkali i kulturního představení – hudebního programu Zdeňka Hladíka, který s hudebními nástroji jako jsou tibetské mísy, kalimbu, sitár, fujaru a další pro nás vykouzlil krásnou muzikoterapii Léčivá pohádka. Děti se po celou dobu velmi bavily a společně tvořily děj pohádky, vyzkoušely si i hraní na tyto nevšední nástroje.

https://youtu.be/WjCEmvkBbcM

https://youtu.be/2XLCg0JFNis

https://youtu.be/8QrhyraFx0A

https://youtu.be/_b9ynml2Cjs

Námořnické vystoupení a šerpování předškoláků

Závěrečné kulturní vystoupení pro veřejnost.

Dnešní prosluněné odpoledne jsme společně vyzdobili areál MŠ námořnickou tématikou, nechyběly lodě, velryba i maják, oblékli jsme si námořnická trika a těšili se na své rodiče, prarodiče a ostatní návštěvníky našeho slavnostního představení a loučení s předškoláky. Přišlo jich opravdu hodně a malí námořníci mohli vyplout na svou zaoceánskou plavbu plnou písniček, básniček a tanečků. Plavbu kolem světa zakončili v domovském přístavu country tanečkem Námořnický bál. Druhá část patřila již tradičně předškolákům s tanečním vystoupením. Odměněni byli bouřlivým potleskem. Dojemnou tečkou za nádherným odpolednem je slavnostní šerpování, obdarování a vypouštění balónku do světa za doprovodu písně Loučení od Jiřího Koběrského.

Děkujeme všem rodičům za nádhernou spolupráci při společných akcích, za pomoc při úpravě zahrady, či drobných opravách, za sponzorské i věcné dary, za společné vzdělávání dětí v dobách uzavření školky v tomto uplynulém školním roce. Úspěch našich dětí na dnešním slavnostním odpoledni je nejenom zásluhou dětí a celého kolektivu mateřské školy, ale také vás- rodičů.

https://youtu.be/hmhrwHbvhkk

Přiložené video jsme sestavili nejen ze samostatného vystoupení, ale i z generální zkoušky.

https://youtu.be/SSVpuTKxR14