Mateřská škola Bohumilice

Oficiální internetové stránky

RSS 2.0

Výlet Stachy – Sklárna

Na závěr školního roku jsme s dětmi vyrazili na výlet do nedalekých Stach – do sklárny manželů Kozlových. Děti si prohlédly skleněné výrobky a po svačince nás čekal odborný výklad a praktická ukázka výroby skleněného ptáčka a foukání půllitru do formy.

Pak si děti mohly samy vyzkoušet vyfouknout skleněnou barevnou kouli, kterou si po vychlazení mohly odnést domů.

Také si pohrály na nedalekém dětském hřišti a po obědě – pikniku na dekách jsme vyrazili zpět do školky.

Dopravní hra 2024

Na dopravní hru si děti tradičně přivezly svá kola, odrážedla či koloběžky. Čekalo je několik úkolů – nejprve trochu teorie – poznat a správně vybarvit některé známé dopravní značky a zhodnotit dopravní situaci na obrázku, co je správně a co ne. Venku pak projet ulici s dopravními značkami a slalom mezi barevnými bloky.

Pak děti čekalo melounové osvěžení, sladká odměna a diplom. Všichni si to krásně užili.

« z 2 »

MŠ St. Josef v Bohumilicích

Na sklonku školního roku k nám přijela MŠ St. Josef, tentokrát přimo do mateřské školy. Po přivítání jsme si zazpívali česko-německou písničku o mamince s doprovodem kytary a houslí. Po té naši předškoláci předvedli svým německým kamarádům tanec, který mají připravený na závěrečné vystoupení.

Následovala svačinka – tradičně v podobě rautu, se kterým nám velmi pomohli rodiče dětí. Paní Novotná, maminka Rozárky, připravila pro děti program na školní zahradě – parkur s ručně šitými koníky na tyči. Děti i učitelé byli nadšení.

Následovala volná hra na školní zahradě a melounová tečka na závěr.

Velmi děkujeme rodičům za pomoc s občerstvením, paní Novotné za přípravu programu a paní Šmídové za doprovod na housle.

Projekt příhraniční spolupráce je realizován ve spolupráci s Koordinačním centrem česko-německých výměn mládeže Tandem a za finanční podpory Česko-německého fondu budoucnosti.

Sportovní den 2024

12. 6. nám počasí přálo. Jen na tradiční závěrečný dloudý běh po skupinách nás trochu pokropily déšťové kapky. Celé dopoledne nás provázela sportovní příjemná nálada. Každý si vyzkoušel hod, krátký běh s odrazovými bloky, trochu netradiční skok do dálky s obručí a nechyběla ani trocha zdravovědy, která ke sportu neodmyslitelně patří. Nesetkali jsme se s žádným úrazem a proto byl konec plný radosti, medailí a diplomu. ZkrátKa „HURÁ, HURÁ, HURÁ…“

Přespávačka v předškoláků v MŠ

Již třetím rokem organizujeme v naší MŠ velice oblíbenou akci – přespávání předškoláků. Je to vlastně taková malá zkouška odvahy, jestli už kluci a holky vydrží bez maminky i v noci.

Tradičně nás čekalo společné vaření polévky a opékání buřtů. Děti si vyrobily svícny na svíčky a z „drahokamů“ si vytvořily třpytivou samolepku zvířátka. Vyvrcholením celé akce byla stezka odvahy na školní zahradě. Pak už jen přečíst pohádku a spát…….a dobře se nám spalo…….

« z 2 »

Logohrátky Slávka Boury

V rámci logopedické prevence jsme zajistili pro děti program „Logohrátky Slávka Boury“. Zábavnou formou si děti procvičily jazýčky, pusinky a některé hlásky. Program se dětem velmi líbil a zaujal je.

No Images found.

Výlet do Čkyně – výstava hraček

Konečně se udělalo hezké počasí a my mohli vyrazit na malý výlet do Čkyně, spojený s návštěvou Synagogy, kde se konala výstava hraček našich babiček.

Děti si pohrály s retro hračkami a paní učitelky zavzpomínaly na dětství. Velmi děkujeme Hance Dědové jako průvodkyni výstavy.

Do Bohumilic jsme se vydali pěšky, všechny děti to zvládly s přehledem.

« z 2 »

Dětský den 2024

Tento rok za námi na dětský den přijel koník až z Budilova. Velmi děkujeme paní Nárovcové za pomoc při této akci. Děti se povozily na dětském hřišti, byly velmi nadšené. Ty, které zrovna čekaly na svezení, měly připravené další zajímavé aktivity.

Jako každý rok nás čekal společný opěd na školní zahradě i se sladkou tečkou na závěr

« z 2 »

Závěr celoročních projektů

Ke konci května jsme postupně vyhodnocovali a uzavírali celoroční projekty….

Flautoškolka

Od malička……

Indiáni

Ekologie – Odpad může být i poklad

Májka a pálení čarodějnice

30. dubna jsme prožili ve znamení tradic pálení čarodějnice a zdobení májky i v naší MŠ. V čarodějných převlecích se čarovalo, létalo a plnilo čarodějné úkoly a to vše za všeobecného veselí.