Mateřská škola Bohumilice

Oficiální internetové stránky

RSS 2.0

Sportovní den 2024

12. 6. nám počasí přálo. Jen na tradiční závěrečný dloudý běh po skupinách nás trochu pokropily déšťové kapky. Celé dopoledne nás provázela sportovní příjemná nálada. Každý si vyzkoušel hod, krátký běh s odrazovými bloky, trochu netradiční skok do dálky s obručí a nechyběla ani trocha zdravovědy, která ke sportu neodmyslitelně patří. Nesetkali jsme se s žádným úrazem a proto byl konec plný radosti, medailí a diplomu. ZkrátKa „HURÁ, HURÁ, HURÁ…“

No Images found.

Přespávačka v předškoláků v MŠ

Již třetím rokem organizujeme v naší MŠ velice oblíbenou akci – přespávání předškoláků. Je to vlastně taková malá zkouška odvahy, jestli už kluci a holky vydrží bez maminky i v noci.

Tradičně nás čekalo společné vaření polévky a opékání buřtů. Děti si vyrobily svícny na svíčky a z „drahokamů“ si vytvořily třpytivou samolepku zvířátka. Vyvrcholením celé akce byla stezka odvahy na školní zahradě. Pak už jen přečíst pohádku a spát…….a dobře se nám spalo…….

No Images found.

Logohrátky Slávka Boury

V rámci logopedické prevence jsme zajistili pro děti program „Logohrátky Slávka Boury“. Zábavnou formou si děti procvičily jazýčky, pusinky a některé hlásky. Program se dětem velmi líbil a zaujal je.

Výlet do Čkyně – výstava hraček

Konečně se udělalo hezké počasí a my mohli vyrazit na malý výlet do Čkyně, spojený s návštěvou Synagogy, kde se konala výstava hraček našich babiček.

Děti si pohrály s retro hračkami a paní učitelky zavzpomínaly na dětství. Velmi děkujeme Hance Dědové jako průvodkyni výstavy.

Do Bohumilic jsme se vydali pěšky, všechny děti to zvládly s přehledem.

« z 2 »

Dětský den 2024

Tento rok za námi na dětský den přijel koník až z Budilova. Velmi děkujeme paní Nárovcové za pomoc při této akci. Děti se povozily na dětském hřišti, byly velmi nadšené. Ty, které zrovna čekaly na svezení, měly připravené další zajímavé aktivity.

Jako každý rok nás čekal společný opěd na školní zahradě i se sladkou tečkou na závěr

« z 2 »

Závěr celoročních projektů

Ke konci května jsme postupně vyhodnocovali a uzavírali celoroční projekty….

Flautoškolka

Od malička……

No Images found.

Indiáni

No Images found.

Ekologie – Odpad může být i poklad

Májka a pálení čarodějnice

30. dubna jsme prožili ve znamení tradic pálení čarodějnice a zdobení májky i v naší MŠ. V čarodějných převlecích se čarovalo, létalo a plnilo čarodějné úkoly a to vše za všeobecného veselí.

Návštěva dětí z Freyungu s programem ze ZOO

Při příležitosti návštěvy mateřské školy z Freyungu k nám zavítala paní ze ZOO Hluboká a přivezla s sebou tři živá zvířátka. Podařilo se nám domluvit překladatele pro naše německé kamarády, program se jim moc líbil. Zvířátka si mohli prohlédnout zblízka a pohladit.

Po programu jsme si vyrobili dva hady se jmény dětí. Jeden putoval do Freyungu. Děti si stačily pohrát i na školní zahradě.

Spolupráce s rodiči při přípravě občerstvení byla jako vždy vynikající, tímto jim velmi děkujeme.

Projekt příhraniční spolupráce je realizován ve spolupráci s Koordinačním centrem česko-německých výměn mládeže Tandem a za finanční podpory Česko-německého fondu budoucnosti.

Den stromů

Jako každý rok si připomínáme na jaře Den stromů. Tentokrát jsme před školkou zasadili jehličnatý strom, a to vánoční jedličku. Malí a velcí pomocníci byli velice šikovní a zruční.

Otvírání zahrady

V pátek 12. dubna jsme společnými silami udělali kus práce na školní zahradě. Podařily se nám svázat vrbové stavby, zrýpat květinový záhon, zasázet nové keře, překátrovat kompost, shrabat trávník, zamést a zvelebit prostor před mateřskou školou a sestavit fotbalovou branku na kterou se kluci moc těšili. Poté nás čekala zasloužená odměna, špekáčky na ohni. Děti mají zahradu jako novou a můžou si opět hrát v bezpečném a čistém prostředí.

Všem pomocníkům moc děkujeme a budeme se těšit na další společnou akci.